شکیبا باشید
در حال بارگذاری

​​​​​

 ​​​​​​​معرفی درگاه میز خدمات الکترونیکی

شهروند گرامی، به سامانه میزخدمت خوش آمدید.

شهرداری قم در راستای بهبود و تسهیل خدمات رسانی به شهروندان محترم، اقدام به ایجاد درگاه الکترونیکی «میزخدمت» برای ارایه خدمات مورد نیاز شهروندان به صورت الکترونیکی نموده است. در این درگاه، خدمات مورد نیاز شهروندان به صورتی ساده و مرحله به مرحله به همراه راهنمایی های مورد نیاز طراحی و پیاده سازی می گردد. «میزخدمت» الکترونیکی به شهروندان کمک می کند به شکلی آسان، خدما​ت مورد نیاز خود را دریافت نمایند.


شهروندان در درگاه «میزخدمت» خدمات زیر را دریافت می نمایند : 

1- از خدمات قابل ارایه شهرداری قم مطلع​ می شوند.

2- مراحل انجام هر خدمت را مشاهده ​​می نمایند.

3- از مدارکی که برای درخواست هر خدمت می بایست به شهرداری ارایه نمایند مطلع می شوند.

4- درخواست های خود را ثبت می نمایند. (در صورت الکترونیکی بودن خدمت)

5- سوابق درخواست های ثبت شده خود را مشاهده نموده و از مراحل پیشرفت آنها مطلع می شوند.

6- نتیجه درخواست های خود را دریافت می نمایید. (در صورت الکترونیکی بودن خدمت) 


 


 
​​