Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ولي الله بياتي در اولين نشست تخصصي هم‌انديشي توسعه شهر هوشمند قم با بيان اينكه در شوراي اسلامي شهر قم به دليل اهميت هوشمندسازي كميته‌اي در اين زمينه تشكيل شد و اعتبارات مناسبي هم براي آن تخصيص يافته است گفت: در خصوص خدمت‌رساني به مردم بايد به آن سمتي برويم كه مطلوب‌ترين خدمات با كمترين زمان را به شهروندان ارائه كنيم.


وي با اشاره به طولاني شدن فرايند كار در ادارات دولتي افزود: هوشمندسازي باعث كوتاه شدن فرآيندها مي‌شود و اين مهم رضايتمندي شهروندان از مديريت شهري را به ارمغان مي‌آورد.

بياتي در ادامه خدماتي را كه مي‌توان از طريق هوشمندسازي ارائه نمود را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: هوشمندسازي مي‌تواند در زمينه‌هاي همچون ترافيك، فرآيند اخذ پروانه، پرداخت عوارض و ديگر امور كارايي داشته باشد.