ورود به سایت

دبیرخانه مرکزی نظام پیشنهادها و کمیته فرهنگ شهروندی نخستین جشنواره ایده‌های شهروندی را برگزار می نمایند.

در جلسه مشترکی که میان دبیران محترم نظام پیشنهادهای شهرداری قم و کمیته فرهنگ شهروندی برگزار گردید  ضمن بررسی روندهای دریافت ایده از شهروندان مقرر گردید شهروندان محترم با مراجعه به سامانه تحت وب نظام پیشنهادها اقدام به ثبت ایده های خود نمایند.

خاطر نشان می گردد شهروندان محترم می توانند با مراجعه به سامانه تحت وب این نظام به ادرس

http://eportal.qom.ir/pishnehad 

و مراجعه به لینک ثبت نام، نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نموده و پس از آن نسبت به ارائه ایده خود در قالب فرم مربوطه اقدام نمایند.

بدیهی است پس از دریافت ایده ها و بررسی آنها در اسرع وقت نتیجه بررسی از طریق دبیرخانه جشنواره به شهروندان محترم ارائه خواهد گردید و از نفرات برگزیده در قالب اهدای لوح تقدیر و جوایز ارزنده تقدیر خواهد گردید.​

Megan wrote
Hi Bob. What time will be the meeting ?
Hi Megan. It's at 2.30PM
Megan wrote
Will the development team be joining ?
Yes sure. I invited them as well
2:30PM
Megan wrote
Noted. For the Coca-Cola Mobile App project as well ?
Yes, sure.
Please also prepare the quotation for the Loop CRM project as well.
3:15PM
M
Megan wrote
Noted. I will prepare it.
Thanks Megan. I will see you later.
Megan wrote
Sure. See you in the meeting soon.
General Settings
Email Notifications
Site Tracking
SMS Alerts
Backup Storage
Audit Logs
System Settings
System Logs
Error Reporting
Applications Logs
Backup Servers
Audit Logs