ورود به سایت

مراسم اختتامیه نخستین دوره جشنواره ایده‌های شهروندی برگزار گردید.

در این جشنواره پس از دریافت و بررسی ایده های ارائه شده در سه بخش دانش آموزی، هنرمندان و عموم شهروندان در نهایت 29 ایده مورد تایید قرار گرفت.

 از مجموع ایده های مورد تایید قرار گرفته 15 ایده در بخش عموم شهروندان،  11 ایده در بخش دانش آموزی و 3 ایده در بخش هنرمندان می باشد.

اسامی برگزیدگان به تفکیک سه بخش جشنواره به شرح ذیل می باشد:

 

در بخش دانش آموزی :

1- فاطمه ماکیانی

2- زهرا جعفر

3- معصومه عبدی

4- مهسا کرمانی

5- فائزه تکمار

6- فائزه علیزاده

7- مریم رئوفی

8- فاطمه قاسمی

9- هانیه رفیعی

10- علی قنبری

11- محمد مهدی محمدی

 

در بخش هنرمندان:

1-وحید حسینی

2-امیر حسین تقی زاده

3-مبارکه آسودهدر بخش عموم شهروندان :

1- مجید هدایت جو

2- سعید روزبه

3- اکرم هاشمی

4- فاطمه نوری زاده

5- سیده نیره حسینی

6- سید محمد جواد مرادی

7- حمید رضا کوی آبادی

8- لیلا مردی

9- حمید خلیفه هاشمی

10- مهدی بطحایی

11- میثم هادیان

12- اصغر افتخاری

13- حسین حمیدیان

14- علیرضا دانش یار

15- محمد جواد اسماعیل نژاد

 

خاطر نشان می گردد برگزیدگانی که موفق به دریافت جوایز خود نشده اند می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی ملی  به دبیرخانه این جشنواره  واقع در مجتمع ناشران، طبقه پنجم واحد 521 مراجعه کنند .


Megan wrote
Hi Bob. What time will be the meeting ?
Hi Megan. It's at 2.30PM
Megan wrote
Will the development team be joining ?
Yes sure. I invited them as well
2:30PM
Megan wrote
Noted. For the Coca-Cola Mobile App project as well ?
Yes, sure.
Please also prepare the quotation for the Loop CRM project as well.
3:15PM
M
Megan wrote
Noted. I will prepare it.
Thanks Megan. I will see you later.
Megan wrote
Sure. See you in the meeting soon.
General Settings
Email Notifications
Site Tracking
SMS Alerts
Backup Storage
Audit Logs
System Settings
System Logs
Error Reporting
Applications Logs
Backup Servers
Audit Logs