ورود به سایت
شهرداری قم

سمینار آموزشی کنترل ترافیک هوشمند به همت مرکز کنترل هوشمند ترافیک شهرداری قم در دانشگاه صنعتی قم برگزار گردید.

مدیر مرکز هوشمند ترافیک شهرداری قم در این سمینار که در سالن همایش های دانشگاه صنعتی قم و با حضور رئیس پلیس راهور استان قم و جمعی از اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگزار گردید با اشاره به اهمیت کنترل هوشمند ترافیک و نقش آن در بهبود سیستم حمل و نقل شهری اظهار داشت: امروزه کنترل هوشمند ترافیک به عنوان یک مهم در امر برنامه ریزی حمل و نقل شهری پذیرفته شده است.

دکتر دهناد همچنین به تشریح سیستم های حمل و نقل هوشمند و انواع آن و رویکرد های برنامه ریزی حمل و نقل شهری و در نهایت به بیان فرآیند و مراحل کار در مرکز کنترل هوشمند ترافیک شهرداری قم پرداختند.

در ادامه نیز جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی قم از مرکز کنترل هوشمند ترافیک شهرداری قم بازدید نمودند.