قم حرم اهل بیت (علیهم السلام)، پایتخت مذهبی و قطب فرهنگی ایران اسلامی

ارکان سازمان

ارکان سازمان

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری در تاریخ ۱۸ فروردین ماه سال ۱۳۷۸ زیر نظر شهرداری قم تشکیل شد بر اساس ماده (۲) اساسنامه، سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری، سازمانی وابسته به شهرداری قم است اما شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری دارد و بر اساس اصول بازرگانی اداره می شود.
ارکان سازمان بر اساس ماده (۹) اساسنامه عبارت است از:
۱- شورای سازمان
۲- هیأت مدیره
۳- مدیر عامل
۴- بازرس (حسابرس)

شورای سازمان

شورای سازمان مرکب از پنج عضو به شرح زیر است:

  • شهردار قم به عنوان ریاست شورا
  • معاون خدمات شهری شهرداری قم
  • سه نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار قم و تأیید استاندار

هیأت مدیره سازمان

هیأت مدیره سازمان دارای سه عضو اصلی است:

  • - معاون خدمات شهری شهرداری قم که سمت ریاست هیأت مدیره را خواهد داشت
  • - دو نفر از کارشناسان خبره و آگاه به مسائل مربوط از بین کسانی که علاوه بر داشتن مدارک علمی و تخصصی،تجربیات عملی مورد نیاز سازمان را دارا باشند با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای سازمان
  • - یک نفر عضو علی البدل

میر عامل سازمان

مدیر عامل بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان است که بر کلیه واحدهای تابعه سازمان سرپرستی و نظارت دارد و مسئول حسن اجرای امور و منافع سرمایه و اموال سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورای سازمان و هیأت مدیره است. مدیر عامل را هیأت مدیره از بین اعضای خود ( به جز رئیس هیأت مدیره ) انتخاب و به ریاست شورای سازمان معرفی می کند.

بازرس (حسابرس )

یک شخص حقیقی یا حقوقی است که توسط شورای سازمان برای مدت یک سال انتخاب می شود. نظارت بر اجرای صحیح مقررات مربوطه، رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب و سود و زیان و بودجه از وظایف بازرس است. مدیر عامل و هر یک از اعضای هیأت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هر نوع اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز بازرس را در اختیار وی قرار دهند​