قم حرم اهل بیت (علیهم السلام)، پایتخت مذهبی و قطب فرهنگی ایران اسلامی

معرفی مدیر عامل

​معرفی مدیر عامل


عليرضــا مظـفري

فوق ليسانس جامعه شناسي
 

سوابق اجرايي:

  •  مدير بازرسي شهـرداري در سال ۱۳۸۵
  • مدير عامل سازمان تاكسيراني در سال ۱۳۸۶
  • شهردار منطقه ۳ در سال ۱۳۸۷و۱۳۸۸و۱۳۸۹
  • مدير عامل سازمان پايانه ها ۱۳۹۰و۱۳۹۱
  • شهـردار منطقه ۷  در سال ۱۳۹۱و ۱۳۹۲