قم حرم اهل بیت (علیهم السلام)، پایتخت مذهبی و قطب فرهنگی ایران اسلامی

مراحل صدور مجوز دریافت غرف

مراحل صدور مجوز غرفه عرضه ميوه و تره بار در املاک شهرداري

 

۱- شناسائي مکان

۲- انجام کارشناسي محل از سوي کارشناسان سازمان ميادين

۳- اخذ استعلام از شهرداري منطقه مربوطه

۴- طرح موضوع در هيئت مديره سازمان ميادين

۵- احداث سازه غرفه به صورت موقت و طرح تيپ از سوي سازمان

۶- انجام تشريفات به منظور واگذاري شامل :

الف : کارشناسي
ب : طرح موضوع در کميسيون مربوطه .
ج : انجام تشريفات مزايده و درج در جرايد .

۷- انعقاد قرارداد

 

مراحل صدور مجوز غرفه عرضه ميوه و تره بار در املاک شخصي

۱- درخواست مالک ملک شامل :

الف) درخواست
ب) فتوکپي مصدق از اسناد مالکيت
ج) فتوکپي مصدق از پروانه ساختماني(در صورت وجود)

۲- بررسي اسناد مالکيت
۳- بازديد از محل و انجام کارشناسي از سوي کارشناسان سازمان ميادين
۴- اخذ استعلام از شهرداري منطقه مربوطه
۵- اخذ مجوز از هيئت مديره سازمان
۶- انجام کارشناسي به منظور تعيين قيمت ماهيانه حق بهره برداري
۷- احداث سازه غرفه به صورت موقت و طرح تيپ با نظارت سازمان
۸- انعقاد قرارداد

توضيحات
* پس از انجام مراحل قرارداد با مالک زمين يا نماينده قانوني ايشان منعقد مي گردد .
* زمين مورد نظر از جهت مسائل ترافيکي و نياز اهالي محل کارشناسي در صورت وجود مشکل و يا عدم نياز مجوز صادر نخواهد شد .
* مالکيت مالک مي بايست به صورت رسمي بوده و وکالتنامه پذيرفته نخواهد شد .
* کليه قرارداد به صورت موقت براي يک سال منعقد مي گردد

 

روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم