مسأله یابی و نیازهای پژوهشی و مطالعاتی شـهرداری قــم

 

حوزه شهرسازی و معماری

 

شناخت الگوی معماری خانه های دوره های تاریخی قم

شناخت تاریخی زوایای پنهان معماری قدیم قم

تدوین سیاست و استراتژی زیبا سازی شهر قم با استفاده از  نماد و المان شهری با رویکرد آسیب شناسی و مطالعه مصادیق موجود در شهر قم و تهیه ضوابط و قوانین مربوط به جانمایی آنها.

بررسی و آسیب شناسی تجربه دفاتر خدمات شهرسازی(خصوصی سازی خدمات شهرداری) در شهرهای دیگر و ارائه الگوی مناسب در شهر قم در راستای ارائه خدمات برتر.

بررسی عوامل موثر در  میزان تحقق پذیری طرح های توسعه ی شهر قم.

نقد و بررسی تبعات اجتماعی طرح ها و پروژه های عمرانی شهر قم از منظر

نقد و بررسی میزان تحقق پذیری قوانین در طرح و ساخت شهر

آسیب شناسی مسیر "اباصلت-شاه حمزه بیت النور" برای ایجاد مسیرهای پیاده محور در شهر قم و بررسی محدودیت ها و الزامات ایجاد آن

بررسی و نقد نحوه، کیفیت و چگونگی نظارت شهرداری بر  امر ساخت و سازهای شهری در قم و ارائه الگوهای بهینه مدیریتی در ارتباط با آن.

معرفی مکان های دارای پتانسیل در محدوده بافت تاریخی (منطقه یک شهرداری) برای ایجاد فضاهای تفریحی و گذران اوقات فراغت در شهر قم با رویکرد های محلی و شهری و بررسی محدودیت ها و الزامات ایجاد آن.

معرفی کمبودهای محلات قدیمی شهر قم ارائه راه حل های بهینه و کاربردی برای رفع آنها .

بررسی و آسیب شناسی نما و سیمای منظر شهری قم و تدوین دفترچه ضوابط نما.

بررسی و ارائه راهکارهای ایجاد وحدت رویه بین واحدهای مطالعه و طراحی و اجرای پروژه های عمرانی

شناسایی و معرفی ظرفیتهای پارک ماشین در شهر قم و بررسی محدودیت ها و الزامات ایجاد آن.

معرفی خیابان های مناسب برای حرکت دوچرخه در شهر قم بمنظور کاهش ترافیک و سالم سازی محیط شهری و جلوگیری از آلودگی هوا و بررسی محدودیت ها و الزامات ایجاد آن.

معرفی محلات داری پتانسیل  شهر قم برای ایجاد تونل مشترک تاسیساتی با ارائه مدل مدیریتی ایجاد آن.

بررسی و ارائه شاخص های مدیریت عمرانی به منظور ایجاد ثبات در تصمیم گیریها

ارائه وضعیت مطلوب از شهر قم از منظر معماری و شهرسازی

 

حوزه حمل و نقل و ترافیک

تهیه پیوست مالی و اقتصادی برای پروژه های ترافیکی و نحوه و محل تأمین هزینه های آنها در قالب برنامه زمان بندی .

بررسی تابلوهای هدایت مسیر در سطح شهر و ارائه مدل انسجام آن به تفکیک شهروندان و زائرین.

تحقیق و بررسی در خصوص بستر سازی توجه به هزینه های پروژه های ترافیکی و گزینش شیوه های بهینه از لحاظ اقتصادی.

هوشمند سازی ترافیکی شهر در قالب توجه به زمان بندی هزینه ای اجرا .

معرفی پتانسیل های ایجاد محورها و شبکه های حمل و نقل ویژه توریست شهر قم با رویکرد توسعه زیرساخت های گردشگری.

بررسی در راستای زمینه سازی رونق و ترویج ایجاد پارکینگهای محلی بمنظور استفاده بهینه فضاهای مسکونی و کمک به تأمین ایمنی در معابر کم عرض.

چگونگی رونق سیستم حمل و نقل با استفاده از دوچرخه بمنظور کاهش ترافیک و سالم سازی محیط شهری و جلوگیری از آلودگی هوا.

پژوهش و تحقیق در زمینه حرکت عابرین پیاده در هسته مرکزی شهر و بررسی پذیرش احداث پیاده راه برای شهرندان و زائرین و محدودیت‌های ترافیک ناشی از آن.

شیوه های مختلف تأمین پارکینگ مراکز تجاری و ساختمانهای مسکونی بصورت محلی بمنظور سیاست گزاری بهینه در شرایط حذف پارکینگ.

شیوه های مدیریت پایانه ها با رویکرد بهره مندی از ظرفیت های بخش خصوصی .

 

حوزه فنی و عمرانی

تهیه پیش نویس نمونه قراردادهای مختلف مشارکت و سرمایه گذاری قابل اجرا در پروژه های شهری و حل و فصل موارد حقوقی آن.

ارائه الگوی نظام بودجه ریزی شهرداری با توجه به وضعیت درآمد – هزینه بمنظور دستیابی به نظامی بهینه با انعطاف پذیری متناسب با شرایط فعالیتها مدیریت شهری.

پژوهش و بررسی در خصوص مزیتهای نسبی و مطلق منطقه ای در راستای بهره گیری بیشتر از این برتریها و معایب و محاسن شهرداری منطقه ای در کشور.

پژوهش و تحقیق در زمینه جایگزین آسفالت در سطح شوارع.

بررسی تکنولوژی های تولید مصالح نوین عمرانی (حال حاضر دنیا) جهت بومی سازی در تولیدات داخلی و استفاده در پروژه‌ها.

بررسی روشهای اجرایی و فنی جهت افزایش عمر مفید زیرسازی و روسازی معابر شهر قم بررسی افزایش

تحقیق در زمینه تأثیر شرایط آب و هوایی در روشهای اجرایی و مصالح بکار گرفته شده بمنظور ارتقاء کیفی و استحکام پروژه.

کنترل پروژه و تجزیه و تحلیل ادواری عوامل موثر در آن بمنظور تحقق اجرایی پروژه در قالب برنامه زمان بندی.

ارتقاء سطح نظارت فنی بر پروژه های عمرانی شهرداری بصورتی نظام مند و هدفمند.

چگونگی زمینه سازی حضور پیمانکاران قوی و تخصصی در پروژه های شهری قم.

نظام مندی اجرای پروژه های عمرانی از مطالعه، پیمان سپاری تا اجرا و بررسی صورت وضعیت.

 

 

حوزه خدمات شهری

 • پژوهش در خصوص محیط زیست بوم شهر با اولویت کاهش آلاینده های زیست محیطی .
 • تهیه برنامه جامع راهبردی و نقشه راه بهبود شاخص های سلامت شهری متناسب با ویژگیهای فضای شهر قم.
 • تهیه برنامه جامع توسعه فضای سبز شهر قم با توجه به ویژگیهای اقلیمی و حرکت به سوی اقتصادی نمودن فضاهای سبز شهری از حیث گونه های قابل کشت.
 • امکان سنجی توسعه آرامستانها در سطح مناطق شهری و توجه به شاخص های زیست محیطی در مکان یابی و طراحی.
 • پژوهش در زمینه توسعه مشاغل مختلف در حومه شهر با توجه به تأثیر گذاری بهداشتی و زیست محیطی آنها بر شهر و فضای شهر مانند : فعالیتهای کشاورزی ، دامپروری ، مواد شیمیایی ، کشتارگاه ، مشاغل کارگاهی و ...
 • پژوهش موردی رودخانه قمرود در محدوده شهر و مخاطرات تغییر کاربری آن و نحوه استفاده بهینه از این فضای شهری .
 • ارائه الگوی بهینه شبکه توزیع کالا و خدمات در شهر قم .
 • چگونگی کاهش زباله‌های خانگی.
 • راهکارها و شیوه نامه های ممنوعیت دفن اموات در آرامستان‌های درون شهری.
 • مطالعه احداث کارخانجات تبدیل مواد قابل بازیافت.
 • تهیه برنامه بلند مدت و استراتژیک مقابله با آسیبهای اجتماعی شهر وبحران شهری.
 • مطالعه استفاده مجدد از زهاب خروجی از کانال‌های زهکش منطقه بهشت معصومه.
 • بررسی مزایا و معایب حفر چاه‌های جذبی در طول مسیر انهار آبهای سطحی.
 • نحوه استفاده مجدد از آبهای سطحی حاصل از بارندگی جهت آبیاری فضای سبز و شستشوی انهار، معابر و المان های شهری.
 • ارزیابی عملکرد سیستم‌های تحت فشار (آبیاری قطره‌ای و بارانی) در فضای سبز.
 • ارائه برنامه توسعه فضاهای سبز جنگلی درحاشیه شهر قم.
 • تعیین گونه یا ترکیبی از گونه های مناسب چمن از نظر مقاومت یا سایر گیاهان جایگزین با توجه  به مناطق مختلف شهر قم.
 • راهکارهای حفظ و احیاء باغ های قم به منظور تقویت فضای سبز شهر قم.
 • شناسایی و انتخاب استانداردهای تاسیسات مکانیکی آبیاری فضاهای عمومی شهر قم.
 • طرح جامع شبکه آبرسانی فضای سبز در شهر قم.
 • طرح جامع ایمنی و استانداردسازی محوطه های عمومی پارکها (تجهیزات الکتریکی، مکانیکی، ادوات و مبلمان پارکها و محوطه های بازی کودکان)
 • بررسی امکان پذیری استفاده، بهره‌برداری و یا تصفیه شیرابه ناشی از فرآیند تولید کمپوست.
 • بهینه‌سازی و افزایش بازده در سیستم جمع‌آوری مواد قابل بازیافت (زباله خشک).
 • تهیه نقشه راه و طرح جامع تبلیغات در سطح شهر.
 • طرح جامع روشنایی و نورپردازی شهر قم.
 • بررسی و پژوهش به منظور تعیین وضعیت سیلاب خیزی شهر و ارائه راه کارهای مناسب جهت کنترل سیلاب.
 • بررسی نقاط حادثه خیز در معابر شهر جهت کاهش وقوع حوادث .
 • بررسی نقاط حادثه خیز در سطح پیاده روها و پرتگاه ها و فضاهای باز شهری .
 • پژوهش و بررسی در خصوص مزایا و معایب روشهای امانی و برون سپاری خدمات در راستای تصمیم سازی مناسب برای مدیریت ارشد .
 • تهیه نقشه میزان رها سازی فاضلاب خانگی به تفکیک مناطق شهر و ارائه راهکارهای اجرائی و فرهنگی مناسب مقابله با آن .
 • تهیه و ارائه سیستم نظارتی برای نظارت بر کیفیت بخش پیمانکاری خدمات شهری .

 

حوزه فرهنگی واجتماعی

 • تهیه پیوست های فرهنگی و اجتماعی برخی پروژه های عمرانی در پروژه‌های مترو ـ منوریل ـ مجموعه پل های جمهوری، فاز 5 عمار یاسر و ....
 • علل افزایش ساخت وسازهای غیر مجاز در شهر و بررسی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن.
 • چگونگی ارتقاء سطح فرهنگ شهروندان  برای حرکت به سوی شهری ایمن.
 • چگونگی ارتقاء سطح فرهنگ شهروندان در زمینه نگهداری و استفاده صحیح از مبلمان شهری و اموال عمومی.
 • پژوهش در زمینه دستیابی به شاخصهای افزایش حسن تعلق خاطر شهروندان به شهر و افزایش ضریب شهروندی بجای شهرنشینی.
 • علل بی توجهی مردم نسبت به علائم و قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی.
 • چگونگی نهادینه سازی فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی.
 • بررسی علل فرهنگی واجتماعی افزایش خودروهای شخصی و تأثیر آن در شبکه حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری.
 • پژوهش درباره نحوه نهادینه سازی پارک صحیح خودرو در شوارع .
 • بررسی علل افزایش بی رویه استفاده از موتور سیکلت در شهر قم در مقایسه با سایر شهرهای کشور.
 • پژوهش و تحقیق در خصوص اثرات اقتصادی یک پروژه شهری که بر روی تغییر فرهنگ ساکنین آن پروژه در اثر واگذاری املاک، به دارایی های مشهودی می رسند.
 • تحقیق و پژوهش در خصوص نحوه الحاق فرهنگی ، اجتماعی محلات جدید شهری که در اثر توسعه و گسترش فضای شهر شکل می گیرد .
 • پژوهش وتحقیق در خصوص ارتباط آسیبهای اجتماعی و هزینه های فرهنگی و اجتماعی اداره شهر.
 • توسعه و ترویج ورزش همگانی در سطح فضاهای باز شهری.
 • پژوهش وتحقیق درباره زمینه های شکل گیری تکدی گری و کودکان کار و خیابانی و بررسی پیامدهای این معضل در سطح شهر.
 • ارتباط افزایش آسیبهای اجتماعی با تغییر شاخصهای فرهنگ شهروندی.
 • پژوهش موردی آسیبهای اجتماعی شهر قم و مقایسه آن با سایر کلان شهرها و بررسی علل و عوامل و ارائه راهکارهای اجتماعی در جهت کاهش آنها .
 • چگونگی ارتقاء مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره شهر .
 • بررسی علل مشارکت بهتر شهروندان در ساختن شهر در قدیم مانند پل آهنچی ، پل رضوی ،آب انبار ، سرویس های بهداشتی و... و بررسی علل کاهش انگیزه مردم در زمان حاضر.
 • چگونگی ارتقاء مشارکت صحیح شهروندان در حوادث غیر مترقبه و یا سایر بحرانهای شهر.
 • پژوهش و تحقیق در زمینه دست یابی به نظام مشارکت شهروندان در حوادث و بومی سازی  این نظام .
 • چگونگی ارتقاء سطح مشارکت صحیح شهروندان در ساخت شهر مانند ساختن ایستگاه های آتش نشانی ، فضای سبز ، پارکها و شوارع عامه ، پل های عابر پیاده و ...
 • ارائه افکار واندیشه های نو شهروندان در باره مسائل مختلف حوزه مدیریت شهری.
 • پژوهش تطبیقی سطح و نحوه مشارکت شهروندان بویژه خیرین در ساخت و سازهای عام المنفعه شهری در گذشته و حال و بررسی علل تغییر رویکرد و چگونگی ترغیب و توسعه این فرهنگ و سنت حسنه در ساخت پروژه های مختلف شهری مانند پل ، سرویس بهداشتی ، ایستگاه های آتش نشانی و ...
 • ارتقاء سطح عضویت مردم در موسسه های مردم نهاد بمنظور ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی شهروندان.
 • پژوهش درباره چگونگی ترویج ترویج و توسعه تابلوهای تبلیغاتی یکسان ، مناسب ، زیبا و ایمن که در سطح شهر توسط شهروندان استفاده می شود.
 • آینده پژوهی درباره نیازهای آتی فرهنگی اجتماعی شهر قم .
 • پژوهش در خصوص استفاده از ظرفیتهای موجود در قانون برنامه پنجم توسته جهت رشد فرهنگی شهر
 • پژوهش در خصوص تضارب فرهنگی ناشی از پراکندگی کلنی های فرهنگی در اثر پروژه های توسعه شهری.
 • تحقیق و پژوهش مرتبط با مسائل فرهنگ شهروندی و راهکارهای ارتقای سطح فرهنگ شهروندی.
 • ارائه برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت جهت توسعه فرهنگ شهروندی شهروندان و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین ضمانت اجرایی برنامه ها.
 • ساماندهی فضای شهری در خصوص تبلیغات فرهنگ شهروندی.
 • بررسی امکان بکارگیری سرمایه های اجتماعی در کنار نهادهای رسمی به منظور تعامل و مشارکت آنها در فعالیتها در راستای سطح کیفی زندگی در شهر.
 • بررسی سیاستها و برنامه های مربوط به تراکم جمعیتی شهر قم، قشربندی اجتماعی، فرهنگی، الگوهای مهاجرت، مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر قم و ارائه راهکارهای عملی در ارتباط با پیشبرد اهداف .
 • میزان مشارکت و مسئولیت پذیری شهروندان نسبت به مسائل مدیریت شهری و بالعکس.
 • تأثیر محیط شهر بر شهروندان و روابط آنها بین خود و شهرداری.
 • بررسی تطبیقی قوانین مربوط به سایر کشورها در خصوص روابط بین شهروندان و شهرداری و بالعکس.
 • بررسی و انجام مهندسی مجدد قوانین فعلی در راستای سهل و آسان نمودن آنها جهت روابط شهروندان و دولت و بالعکس.
 • بررسی و پژوهش منابع فقهی در خصوص روابط فی ما بین مردم با دولت و شهرداری.
 • بررسی روشهای آموزش حقوق شهروندی در سطح شهر و نحوه گسترش آن در میان شهروندان و بومی سازی روشها ، متناسب با ویژگی فرهنگی شهر قم.
 • بررسی چگونگی استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در تأمین نیازهای حقوقی شهرداری قم.
 • تحقیق و پژوهش در خصوص احکام ارشادی اسلام برای مدیریت بهتر شهر و ترویج آنها نزد شهروندان.
 • پژوهش در خصوص عوامل ازدیاد مشاغل کاذب و تکدی گری در سطح شهر وراه های برطرف کردن آن.
 • علل افزایش تمایل مردم به نگهداری حیوانات خانگی و راه های جایگزین آن.

 

 

حوزه توسعه سازمانی

 • کاهش تصدی‌گری شهرداری در جهت اعمال مدیریت و نظارت بیشتر بر امور و کاهش هزینه ها.
 • پژوهش و بررسی در خصوص تغییر نگرش به نیروی کار سازمان و توجه به آنها به مثابه سرمایه های انسانی.
 • تحقیق و پژوهش بمنظور چگونگی مواجهه سازمان با فرصتها و تبدیل آن به سازمانی فرصت ساز و فرصت آفرین بجای فرصت سوز ، فرصت جو و منتظر فرصت ها .
 • تحقیق و پژوهش در ارتباط با چگونگی استفاده و نهادینه کردن روشهای علمی و نتایج آنها در فعالیتهای شهرداری  .
 • پژوهش و تحقیق در راستای اصلاح روشهای مختلف اجرایی و ستادی انجام فعالیتها در شهرداری وبهبود خدمت رسانی به شهروندان.
 • پژوهش در زمینه چگونگی دستیابی شهرداری به شاخص های تعالی سازمان بویژه با بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباط بمنظور تحقق شهرداری الکترونیک ، شهروند الکترونیک و شهر الکترونیک.
 • طرح بازنگری و انطباق و بهنگام سازی قوانین حاکم بر امور شهرداری (در حیطه مدیریت، کنترل و نظارت).
 • آسیب شناسی در واحدهای مختلف شهرداری به منظور شناسایی گلوگاه‌ها.
 • ارتقاء انگیزش در پرسنل شهرداری جهت ارتقاء بهره‌وری نیروی کار.
 • استانداردهای مناسب جهت ارتقاء عملکرد شهرداری.
 • اصلاح روشهای تأمین و تخصیص اعتبار و نظارت به نحوه هزینه کرد.
 • تحقیق و پژوهش در خصوص چگونگی برون سپاری خدمات و تصدی گریها و آسیب شناسی روشهای گذشته .
 • ایجاد سیستم شایسته گزینی ، شایسته سالاری و شایسته پروری در شهرداری.
 • پژوهش و تحقیق بمنظور چگونگی تأمین ویژگیهای سازمانی مانند بهره ور ، نتیجه گرا و شیوه گذر از ویژگیهای موجود مانند : کارمند گرا ، مشغول بودن و طی مراحل کارا و فرآیند گرا ، اثر بخش و هدف گرا .
 • پژوهش در زمینه ایجاد الگوی کنترل و نظارت جامع و ساماندهی وضع موجود و گذار از دوره کنترل داده ها  و فرآیندها به سوی استقرار نظام جامع کنترل و نظارت .
 • پژوهش و بررسی فرهنگ و رفتار سازمانی و حرکت از سوی فرهنگ و رفتار متعارض به سوی فرهنگ و رفتار منضبط و نهادینه شده سازمانی .
 • بررسی میزان سرانه پرداخت عوارض شهرداری توسط شهروندان با توجه به سه فاکتور: الف)‌درآمد سرانه هر شهروند با توجه به سهم پرداخت مالیات افراد به دولت، ب) میزان سرانه مورد نیاز جهت خدمت رسانی به هر شهروند توسط شهرداری، ج)‌تعیین نقش دولت در تامین هزینه های شهرداری.
 • پژوهش در زمینه چگونگی ساماندهی مشاغل شهری قم.
 • پژوهش و تحقیق برای ارائه روشهای متنوع تأمین منابع مالی پروژه ها و بررسی مزایا و معایب آنها.
 • بررسی نقش افزایش امکانات زیر ساختی شهر در رشد و توسعه اقتصاد شهری.
 • بررسی نقش شاخصهای مالی و اقتصادی در پروژه های شهری و توجه دادن به اهمیت آن.
 • پژوهش و تحقیق در زمینه نحوه توسعه زیر ساختهای شهری و تأثیر آن در اقتصاد شهری و تدوین برنامه زمانی برای تحقق آن در چشم انداز.
 • پژوهش و تحقیق در خصوص جایگاه شهر قم در رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور با توجه به سند چشم انداز و تعیین سهم شهر قم در توجیه اخذ کمکهای دولت برای مدیریت شهری قم.
 • برنامه ریزی در خصوص توسعه منطقه ای شهر قم با توجه به پتانسیلها و مزیتهای نسبی و شرایط منطقه ای و تسری نتایج در رویکرد تعریف و طراحی پروژه ها و برنامه های هر منطقه.
 • روشهای مختلف مشارکت و سرمایه گذاری مبتنی بر مباحث اقتصاد شهری و استفاده ازسرمایه های مختلف مردمی و غیره.
 • تهیه پیش نویس نمونه قرادادهای مختلف مشارکت و سرمایه گذاری قابل اجرا در پروژه های شهری و حل و فصل موارد حقوقی آن.
 • تهیه سند راهبردی برنامه ریزی بمنظور مدیریت بهینه شهر قم در یک پروسه بلند مدت و تهیه برنامه های اجرایی میان مدت برای تعیین استراتژیهای مناسب تحقق بخشی اهداف و چشم انداز.
 • بررسی عوامل و شاخص های تأثیر گذار در اندازه شهر قم و رشد و توسعه شهری بمنظور بهره گیری از آنها در تعیین اندازه شهر.
 • بسترسازی مناسب برای گفتمان سازی و ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه با هدف تبیین ابعاد آن.
 • ارتقا شاخص های عدالت اجتماعی با اعمال سیاست های تعادل و توازن منطقه ای در شهر.
 • اصلاح نظام مالی و درآمدی شهر با هدف ایجاد درآمد پایدارشهری و در راستای ثبات بیشتر در اقتصاد شهر و تأمین نیازهای توسعه شهری در افق های کوتاه، میان و بلند مدت.
 • بهره گیری از روش های متنوع تأمین منابع با استفاده از مشارکت آحاد مردم و با هدف مردمی کردن اقتصاد شهر.
 • تکیه وتأکید برظرفیت های درون شهر و شناسایی ظرفیتهای مغفول مانده شهری با هدف جلوگیری از هدر رفت منابع ازیک سو وتخصیص بهینه منابع از سوی دیگر.
 • بررسی قوانین مرتبط با مدیریت شهری از حیث تعارض وممانعت درشکل گیری اقتصاد مقاومتی و پیشنهاد تصویب قوانین وضوابط جدید با لحاظ نمودن اهداف اقتصاد مقاومتی.
 • اصلاح الگوی مصرف در محیط شهری با هدف ساماندهی و رعایت سبک زندگی اسلامی.
 • بازنگری در سیاستهای راهبردی و برنامه های جامع و تنظیم مجدد آن ها با در نظر گرفتن مؤلفه های اقتصاد مقاومتی.
 • توجه به تولید ثروت در شهر و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از ایجاد کسری بودجه در بخش هزینه های جاری.
 • بازنگری در شیوه های مختلف مدیریت شهر با هدف صرفه جویی در هزینه های عمومی نگهداری شهر و خدمات شهری.
 • ایفای نقش مؤثرمدیریت شهری در تولید محصولات وخدمات راهبردی وشبکه توزیع کالا و خدمات در راستای کاهش قیمت تمام شده وشفاف سازی آن ها.
 • ایفا نقش مؤثر مدیریت شهری در توسعه کارآفرینی از طریق تأمین شرایط مشارکت حداکثری آحاد جامعه در اقتصاد شهر.
 • تسهیل مقررات و تشویق سرمایه گذاری در توسعه شهری.
 • تقویت رقابت پذیری اقتصاد شهری شهر قم با بهره گیری از مزیت های مطلق و نسبی شهر قم.
 • تهیه اندازه اقتصادی بهینه شهر قم.