معرفی مرکز پژوهشهای شهرداری قم

 

علی (علیه السلام): «یا کمیل ما من حرکه الاو انت محتاج فیهاالی معرفه»

علی «علیه السلام» فرمودند: «ای کمیل! هیچ حرکتی و فعالیتی نیست مگرآنکه تو در انجام آن به علم و معرفت نیازداری.»

«تحف العقول ص: 171»

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

پیشینه تشکیل مرکز پژوهشهای شهرداری قم:

در اواخر سال 1391 مرکز مدیریت شهری قم با هدف تمرکز انجام فعالیتهای پژوهشی و مطالعاتی در حوزه های مباحث مدیریت شهری ، اعم از موضوعات نظریه پردازی و کاربردی ، تشکیل گردید ، تا بتواند بعنوان پشتوانه علمی لازم جهت فعالیتهای اجرایی شهرداری و سازماندهی امور مرتبط با تحقیق و پژوهش انجام وظیفه نماید . لازمه وجود بخشی که بتواند در راستای تصمیم گیری مدیریت شهری ، مطالعه ای همه جانبه را انجام داده و مسئولین را در برنامه ها و سیاستهای توسعه شهری کمک نماید ؛ همواره مطمح نظر مدیران ارشد مدیریت شهری بوده و ضرورت نیاز این جایگاه در کلان شهرها به سبب پیچیدگیهای مشکلات شهری بیش از سایر شهرها هویدا و نمایان است . برخی از شهرهای کشور بویژه شهرهای بزرگ و کلان شهرها نسبت به وجود خلأ این جایگاه در مدیریت شهری ، در سنوات گذشته اقدام نموده که قدمت حضور مرکز مطالعات شهری شهر تهران از سایر شهرها و کلان شهر بیشتر است . در سطح جهانی نیز وجود چنین مراکزی به کثرت و با تنوع وظایف مدیریت شهری در زیر بخشهای مختلف و به صورت تخصصی در قالب مرکز ، گروه علمی و موسسات مطالعاتی و تحقیقاتی تأسیس و راه اندازی شده است .

در ادامه کار پژوهشگاه مدیریت شهری، با توجه به سند جامع راهبردی شهرداری قم و همچنین اجرای طرح اصلاح ساختار سازمانی شهرداری، به عنوان مرکز پژوهشهای شهرداری با ساختار جدید، شروع به فعالیت کرد.

مرکز پژوهشها شهرداری قم با هدف اشاعه و گسترش تحقیقات بنیادی،کاربردی و توسعه ای درحوزه دانش مدیریت شهری فعالیت خود را در قالب شورای راهبری و پنج گروه علمی (امور زیربنایی، برنامه ریزی و اقتصاد شهری، خدمات اجتماعی و شهری، توسعه سازمانی و فرهنگی مذهبی) و دو کمیته (تعیین خط مشی و راهبرد؛ و ایده پردازی) ادامه می دهد..

​