سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

علف های هرز را تا کوچک هستند، ریشه‌کن کنید

علف های هرز را تا کوچک هستند، ریشه‌کن کنید​​​


​اجازه ندهید علف های هرز در باغچه یا گلدان های شما رشد کنند.

از همان ابتدا که جوانه زدند آنها را ریشه کن کنید و اجازه ندهید تا دوباره رشد کنند.

نوعی از علف های هرز می توانند در یک فصل 150 هزار تخم تولید کنند.

​ بنابراین، پیش از اینکه همه باغچه را پر کند آن را نابود کنید.