سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

باکس و گلدان های خود را همیشه خیس نگه دارید

​باکس و گلدان های خود را همیشه خیس نگه دارید

 

در طول روزهای داغ تابستان نباید اجازه دهید گلدان های گل و باکس ها گیاهان شما خش​ک بشوند.

 برای این منظور از سیستم آبیاری قطره ای استفاده کنید تا خاک گلدان همیشه مرطوب بماند.

این سیستم را از همه وسایل کشاورزی و باغبانی ها می توانید تهیه کنید. قیمت بالایی هم ندارند..​