سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

گیاه مناسب انتخاب کنید

گیاه مناسب انتخاب کنید

 

نخستین قانون برای داشتن باغچه تمیز و مرتب، انتخاب گیاه مناسب است.​

ابتدا باید خاک باغچه و باروری آن را مورد بررسی قرار دهید و سپس گیاهانی انتخاب کنید که در آن شرایط به خوبی رشد می کنند.

به طور مثال، نوعی سوسن هست که در گرما و آفتاب شدید هم دچار آفت نمی شود.​

.