سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

یک لایه لاشبرگ اضافه کنید

یک لایه لاشبرگ اضافه کنید​​​


لاشبرگ، برگ‌ و خاشاكی است كه‌ دور ساقه‌ گياه‌ انباشته‌ مى‌ كنند تا س​رما نخورد يا رطوبت‌ از دست‌ ندهد.

3 تا 5 سانتی متر لاشبرگ روی خاک باغچه بریزید تا خاک رطوبت خود را حفظ کند و سریع خشک نشود. بهتر است این لاشبرگ ها را از گیاهان ارگانیک همچون پوست نارگیل، پوسته رنده شده درخت یا کمپوست (کود گیاهی) انتخاب کنید.​

.