سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

سامانه 137

137 چیست و چه اهدافی دارد؟

 

تلفن سه رقمی 137 که متعلق به شهرداری ها است یکی از راه های آسان و سریع برای برقراری ارتباط شهروندان با شهرداری است. تا بتوانند درخواست ها، نظرات، پیشنهادات و شکایات خود را در تمامی حوزه های کاری شهرداری و مدیریت شهری اعلام نموده و کد رهگیری جهت پیگیری و بازخورد دریافت نمایند.
از اهداف سامانه مدیریت شهری 137 میتوان به موارد زیر اشاره نمود
• تسهيل ارتباط شهروندان با شهرداري از طريق خدمات الكترونيكي
• كاهش مراجعات حضوري شهروندان براي پيگيري امور و در نتیجه کاهش سفرهای شهری و ترافیک
• افزايش حيطه نظارت و كنترل مديران شهرداري
• دريافت نظرات و پيشنهادات شهروندان
• ايجاد بانك اطلاعاتي از مشكلات شهر با هدف طبقه بندي و بررسي دقيق و آماري مشكلات بصورت منطقه ای و محله ای
• افزايش احساس تعلق و مسئوليت شهروندان و بهبود رضايتمندي آنها
• افزايش مشاركت و نظارت شهروندان بر امور شهري
• بررسی میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری
• شناسایی شهروندان مسئول مشارکت آنها در امور شهرداری

فواید و نتایج 137 برای شهروندان

• مشارکت در تصمیم گیری های شهری
• افزایش کیفیت خدمات شهرداری
• كاهش مراجعات حضوري شهروندان براي پيگيري درخواست ها

فواید و نتایج 137 برای شهرداری

• افزایش کارآمدی کارکنان شهرداری
• افزایش اثربخش خدمات ارائه شده
• ارتقا علمی و توانمند سازی منابع انسانی
• جذب مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها
• برنامه ریزی بر اساس نیاز های شهروندان بصورت محله ای
• ارزیابی شهرداری در بخش های مختلف​