معرفي مدير عامل

​مدير عامل سازمان پارك‌ها و فضاي سبز

  • مهندس حسين رضايي نسب
  • متولد سال ۱۳۵۹
  • تحصيلات كارشناسي ارشد رشته باغباني
  • از سال ۱۳۹۱ در سمت مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز