گزارش های تصویری

جلسه علني شوراي اسلامي شهر مقدس قم

​جلسه علني شوراي اسلامي شهر مقدس قم


17.JPG

18.JPG

19.JPG

20.JPG

21.JPG

22.JPG

23.JPG