گزارش های تصویری

عرضه ماهي گلي و تزئينات سفره هفت سين توسط غرفه هاي سازمان ميادين شهرداري قم

​عرضه ماهي گلي و تزئينات سفره هفت سين توسط غرفه هاي سازمان ميادين شهرداري قم

2.jpg

1.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg