دولت و ملت، همدلی و همزبانی

سازمان زیباسازی شهرداری قم

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 اخبار

 گزارش عملکرد

 گزارش های تصویری

 

 

شهر زيباhttp://eportal.qom.ir/sazman/zibasazi/report/Pages/گزارش های تصویری/شهر-زيبا.aspx5655fa16-ddf9-4aa1-971b-f43e0e936106

 انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات​​​​​​​

 طرح ها و ایده های شهروندان

​​

 استعلام مشخصات تابلوها

​​​​​​​​​​​
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد

 تماس با ما

​ارتباط با خدمتگزاران شما در سازمان زيباسازي شهرداري قم

 

 ​تلفن گويا  :  ۱۳۷

پست الكترونيك : Qomziba@gmail.com

نشاني سازمان : قم / خيابان شهيد دل آذر/كوچه ۲۵ (ناصر ديوان)/ سازمان زيباسازي شهرداري قم

 

۰۲۵-۳۷۷۲۲۹۰۰