دولت و ملت، همدلی و همزبانی

خدمات حضوری

​ساماندهی تبلیغات محیطی

​​​

صدور مجو​ز تابلوی صنوف

کسبه محترم سطح شهر که خواهان ساخت و نصب هر گونه تابلوی اطلاع رسانی بر نمای فروشگاه خود می باشند، بر اساس آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات محیطی مصوب شورای محترم اسلامی شهر قم می بایست نسبت به اخذ مجوز نصب تابلوی مورد نظر از سازمان زیباسازی شهرداری قم اقدام نمایند.

بدیهی است مراحل صدور م​​​جوز تابلو می بایست قبل از اقدام به ساخت تابلو صورت پذیرد تا متقاضیان امکان بهره مندی از مشاوره کارشناسان سازمان را جهت بهینه سازی تابلوی خود داشته باشند.

مراحل صدور مجوز تابلو به شرح ذیل می باشد :

​۱.      مراجعه حضوری متقاضی به واحد تبلیغات سازمان زیباسازی شهرداری قم و تکمیل فرم درخواست

۲.      ارائه پرینت از طرح تابلو و دیگر ضمایم مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

۳.      دریافت تأییدیه طرح تابلو از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم (در صورت لزوم)

۴.      در صورت تعلق گرفتن عوارض تابلو، محاسبه عوارض تابلو در واحد درآمد مستقر در سازمان زیباسازی و دریافت فیش بانکی

۵.      عودت فیش بانکی پرداخت شده به واحد درآمد سازمان و صدور رسید نصب

۶.      ساخت و نصب تابلو توسط متقاضی

۷.      بازدید کارشناسان سازمان از تابلوی نصب شده و تطبیق اطلاعات فرم درخواست


صدور م​​جوز نصب بنر

بر اساس دستورالعمل اجرایی شورای محترم اسلامی شهر قم، از ابتدای سال ۱۳۹۲ ، نصب بنر بر داربست در سطح شهر ممنوع می باشد ​​و در صورت مشاهده مورد، نسبت به جمع آوری و انجام مراحل قانونی اقدام خواهد شد.​


​ثبت درخواست دیوار نویسی​​​​​​

صدور مجوز اجرای دیوار نویسی در سطح شهر منوط به تأیید کارشناسی محل توسط مسئولین مربوطه در واحد تبلیغات ​​​سازمان زیباسازی می باشد و در صورت تأیید محل اجرا، مراحل صدور مجوز دیوارنویسی مانند مراحل صدور مجوز تابلو طی و پیگیری می شود.​​​

ثبت درخواست پلاک منازل​​

متقاضیان نصب پلاک (شهرداری) منازل سطح شهر قم می توانند از راه مراجعه حضوری به واحد پلاک کوبی سازمان و تکمیل فرم درخواست و یا تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری قم و ثبت سفارش درخواست پلاک، از خدمات رایگان نصب پلاک منازل، سازمان زیباسازی شهرداری قم بهره مند گردند.​


​​