دولت و ملت، همدلی و همزبانی

معرفی سازمان

​​​معرفی سازمان


اهداف و کلیات

بر اساس مصوبات شورای محترم اسلامی شهر، تدابیر شهرداری محترم و اساسنامه سازمان زیباسازی، مسئولیت طراحی، برنامه ریزی، سیاست گذاری ، آموزش و الگوسازی در سطوح راهبردی، مدیریت و عملیاتی پروژه های مرتبط با ارتقاء کیفیت سیما و منظر شهری بر عهده سازمان زیباسازی می باشد.

از آنجاییکه این امور تاکنون بصورت پراکنده و محدود در مناطق، سازمان ها و معاونت های مختلف شهرداری به اشکال و روشهای مختلف و با اعتبارات پراکنده صورت می پذیرفته لذا سازمان زیباسازی با هدف قانونمندی در سطوح راهبردی، مدیریتی و عملیاتی پروژه های مرتبط و در جهت دستیابی به مدیریت جامع و نظام مند و پرهیز از اقدامات موازی و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین مجموعه های شهرداری تشکیل گردیده است.

ساماندهی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری

شامل آن دسته از اقدامات کالبدی و فرهنگی می شود که کیفیت محیط شهری را بصورتی هدفمند در فضاهای مختلف مورد توجه قرار می دهد.

مبلمان شهری

واژه ای است ترکیبی و جامع شامل وسایل و امکاناتی که با عملکرد ها و کارکرد های مختلف در خیابان ها و فضاهای شهری نصب می شوند، مانند : پل عابر پیاده، انواع نشیمن، راهبند، چراغ های خیابانی، تجهیزات ترافیکی، آبنماها، سطل زباله، پیکره های تبلیغاتی، صندوق پست، تجهیزات بازی کودکان و ...

رنگ آمیزی و گرافیک شهری

گونه های مختلف هنری در حال حاضر تعاریف ویژه ای برای کاربری در شهر یافته و برخی شاخه های تجسمی مخصوص فضاهای شهری شکل گرفته است از این جمله گرافیک شهری است که به جنبه های بصری شهر می پردازد تا کارکرد هرچه موثرتری از فرایند های هنری را برای شهر بدست آورد، گرافیک شهری ره آورد مجموعه ای از ارتباطات و فرایند های تصویری است که نظام مندی بصری عناصر دیده شونده، کیفیت شکل گیری بصری آن ها در محیط را به نحوی زیبا ارائه می کند.

آثار حجمی

حجم عبارت است از یک عنصر تصویری سه بعدی که در انواع نقوش برجسته ، یادمان، و هنر محیزی دیده می شود.

نورپردازی

زیباسازی فضاهای مختلف شهری در شب با استفاده از قابلیت های نور جهت ارتقاء کیفیت بصری انجام می گیرد.

ساماندهی تبلیغات محیطی

هرنوع اطلاع رسانی و آگهی فرهنگی، اجتماعی، هنری، خدماتی و تجاری بصورت نوشتار یا عناصر تصویری و حجمی با استفاده از ابزار و پیکره بندی تبلیغاتی ثابت یا متحرک، دائم یا موقت که در معرض دید شهروندان قرار گیرد.