دولت و ملت، همدلی و همزبانی

چارت سازمانی

چارت سا​​زمانی:

 

 1. حوزه مدیریت​
  • مدیر عامل سازمان
   • مهندس اسماعيل فتحی
  • مسئول دفتر مدير عامل سازمان
   • مصطفي مظفري
  • مسئول دفتر سازمان
   • احمد حكيمي
 1. معاونت اداری مالی
  • واحد مالی
   • حسابداری
    • سيد محمد حسيني
   • کارپردازی
    • محمد اسدي
   • درآمد
    • محمد زينعلي پور
   • کارشناس درآمد
    • داوود صفري
   • امین اموال
    • محسن رحيمي
  • واحد تبلیغات و بازرگانی
   • تبلیغات محیطی
    • محمد فولادي
   • تبلیغات و بنر
    • حسام شفيعي
   • اجراییات تخلفات تبلیغاتی
    • مصطفي مظفري
   • کارشناس تبلیغات
    • مهدي رشيد
   • کارشناس ممیزی
    • ولي الله صفا
   • پلاک کوبی
    • علي حاج بابايي
  • واحد اداری
   • دبیرخانه
 1. معاونت فنی و معماری
  • کارشناس مسئول هنرهای شهری
   • داوود اميري
  • کارشناس مسئول اجرایی
   • مهندس روح الله محمدي
  • کارشناس مسئول طراحی منظر شهری
   • مهندس مرتضي زارعي
  • کارشناس مسئول مناسب سازی
   • مجيد شكوري
  • کارشناس معماری
   • مهندس زهرا سليماني
  • کارشناس گرافیک
   • اكرم اميدي
  • کارشناس مبلمان شهری
   • محمد رضا ظهري
  • کارشناس احیاء بافت
   • محمد اميدواريان
  • کارشناس عمرانی
   • مهندس محمد فيروزبخت
  • کارشناس اجرایی
   • امير رمضاني
 1. روابط عمومی
  • مهندس حمید نصراللهی-داخلی 115
 2. واحد حقوقی
  • سید محمد نبوی-داخلی 116
 3. واحد فناوری اطلاعات
  •   داخلي ۱۱۵