ویرایش:1394/04/24 01:07 ب.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی

آدرس DNS

​برای نشاندن سایت روی ادرس دی ان اسی مناسب باید تنظیمات روی کدام سرورها اعمال شود ؟ 

تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: System Account" />
System Account

​برای نشاندن سایت روی ادرس دی ان اسی مناسب باید تنظیمات روی کدام سرورها اعمال شود ؟ 

9621394/04/20 09:52 ق.ظ1394/04/24 01:07 ب.ظخیرDevelop
10/0171870330847
21393/11/07 08:21 ق.ظ
ارسال:1394/04/20 11:08 ق.ظ
Picture Placeholder: System Account
Picture Placeholder: System Account
  • System Account

دقیقا کاری که می خواهید انجام دهید را توضیح دهید .

Picture Placeholder: System Account
  • System Account
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: System Account" />
System Account

دقیقا کاری که می خواهید انجام دهید را توضیح دهید .

محبوبه ذالی9401394/04/20 11:08 ق.ظ1394/04/20 11:08 ق.ظ
1394/04/20 11:09 ق.ظ1
محبوبه ذالی
ارسال:1394/04/20 11:34 ق.ظ
Picture Placeholder: mrafiei
Picture Placeholder: mrafiei
  • mrafiei

برای ریدایرکت آدرس  به یک آدرسی دیگر، نیازی نیست که  در شیرپوینت کاری انجام شود بلکه در دی ان اس باید این تنظیم شود . البته از موقعی که سرور ها را لود بالانس کردیم . دیگه شما نباید آی پی سرورها را تو دی ان اس بدید . بلکه باید آی پی 192.168.220.189را به عنوان آی پی مجازی توی دی ان اس تعریف کنید .

Picture Placeholder: mrafiei
  • mrafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mrafiei" />
mrafiei

برای ریدایرکت آدرس  به یک آدرسی دیگر، نیازی نیست که  در شیرپوینت کاری انجام شود بلکه در دی ان اس باید این تنظیم شود . البته از موقعی که سرور ها را لود بالانس کردیم . دیگه شما نباید آی پی سرورها را تو دی ان اس بدید . بلکه باید آی پی 192.168.220.189را به عنوان آی پی مجازی توی دی ان اس تعریف کنید .

محبوبه ذالی9401394/04/20 11:34 ق.ظ1394/04/20 11:34 ق.ظ
1394/04/13 12:33 ب.ظ1
محبوبه ذالی