شروع:1394/07/01 08:54 ق.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی

استفاده از بیش از یک ضمیمه در فرم

 میشه چندتا ضمیمه در یک فرم داشته باشیم ؟

مثلا اولی نمونه نامه فلان را بارگذاری کنند ، در دومی نامه ی دیگر  و .... ​

تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی

 میشه چندتا ضمیمه در یک فرم داشته باشیم ؟

مثلا اولی نمونه نامه فلان را بارگذاری کنند ، در دومی نامه ی دیگر  و .... ​

11394/07/01 08:54 ق.ظ1394/07/01 08:54 ق.ظخیرDevelop
13/4810882020513
21393/11/07 08:21 ق.ظ1
mostafa rafiei
ویرایش:1394/07/01 10:50 ق.ظ
Picture Placeholder: mostafa rafiei
Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei

توی لیست ها نمی شه دو تا ضمیمه داشت .

ولی راهکارهایی وجود داره برای اینکه ستون هایی را درست کنیم که فایل می گیره و داخل یک داکیومنت لایبرری قرار می ده  و لینک فایل را می گذارد داخل همان ستون لیست .

که البته اگر فرم را اینفوپسی نکنید کارایی داره

یک راه دیگر هم وجود داره که اینفوپس کتابخانه های استفاده کنید نه لیستی یعنی داخل یک داکیومنت لایبرری اینفوپس را پابلیش کنید . آنجا هر تعداد اتچمنت بخواهدی می توانید درست کنید . چیزی شبیه به فرمی بک برای درخواست همکاری شهرداری استفاده شد .

 یک راه دیگه هم وجود داره که یک ستون لوک آپ در لیست مورد نظر درست کنید به یک کتابخانه .

کاربر فایل را داخل کتابخانه بارگذاری کند و آنوقت ثام فایل را در لیست لوک آپ موجود در لیست ، پیدا کند و انتخاب کند . به این صورت فایل اختصاص داده می شود به آن مورد در لیست .

یک راه دیگری هم وجود دارد که از سولوشن های آماده استفاده کنیم . که ستونهایی را ایجاد می کند که می تواند فایل را دریافت کند و در کتابخانه ای قراردهد .

Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mostafa rafiei" />
mostafa rafiei

توی لیست ها نمی شه دو تا ضمیمه داشت .

ولی راهکارهایی وجود داره برای اینکه ستون هایی را درست کنیم که فایل می گیره و داخل یک داکیومنت لایبرری قرار می ده  و لینک فایل را می گذارد داخل همان ستون لیست .

که البته اگر فرم را اینفوپسی نکنید کارایی داره

یک راه دیگر هم وجود داره که اینفوپس کتابخانه های استفاده کنید نه لیستی یعنی داخل یک داکیومنت لایبرری اینفوپس را پابلیش کنید . آنجا هر تعداد اتچمنت بخواهدی می توانید درست کنید . چیزی شبیه به فرمی بک برای درخواست همکاری شهرداری استفاده شد .

 یک راه دیگه هم وجود داره که یک ستون لوک آپ در لیست مورد نظر درست کنید به یک کتابخانه .

کاربر فایل را داخل کتابخانه بارگذاری کند و آنوقت ثام فایل را در لیست لوک آپ موجود در لیست ، پیدا کند و انتخاب کند . به این صورت فایل اختصاص داده می شود به آن مورد در لیست .

یک راه دیگری هم وجود دارد که از سولوشن های آماده استفاده کنیم . که ستونهایی را ایجاد می کند که می تواند فایل را دریافت کند و در کتابخانه ای قراردهد .

محبوبه ذالی11101394/07/01 10:47 ق.ظ1394/07/01 10:50 ق.ظ
1393/10/23 07:08 ب.ظ1
محبوبه ذالی