ویرایش:1396/01/15 12:43 ب.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی

اعمال حقوق دسترسی در سطح فیلد

​امکانش هست مشخص کنیم در یک لیست ، فیلدی را کاربران بی نام نبینند کاربران لاگین کرده ببیینند ؟

تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mostafa rafiei" />
mostafa rafiei

​امکانش هست مشخص کنیم در یک لیست ، فیلدی را کاربران بی نام نبینند کاربران لاگین کرده ببیینند ؟

13131394/08/07 10:29 ق.ظ1396/01/15 12:43 ب.ظخیرDevelop
15/6945497041774
31393/11/07 08:21 ق.ظ1
mostafa rafiei
ارسال:1394/08/07 10:45 ق.ظ
Picture Placeholder: mostafa rafiei
Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei

بله امکانش هست ولی نه به صورت عادی دو راه برای این کار وجود دارد که توی صفحه دو تا وب پارت یندازید و آن موقع در قسمت تنظیمات وب  پارت دسترسی خاصی به یک گروه بدهید  و ستون مورد نظر را از آن کم کنید .

و یا اینکه از سولوشن های آماده شیرپوینت برای این کار استفاده کنید . فایلش را از انینترنت باید دانلود کرد و سپس روی سرور نصب کرد .

Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mostafa rafiei" />
mostafa rafiei

بله امکانش هست ولی نه به صورت عادی دو راه برای این کار وجود دارد که توی صفحه دو تا وب پارت یندازید و آن موقع در قسمت تنظیمات وب  پارت دسترسی خاصی به یک گروه بدهید  و ستون مورد نظر را از آن کم کنید .

و یا اینکه از سولوشن های آماده شیرپوینت برای این کار استفاده کنید . فایلش را از انینترنت باید دانلود کرد و سپس روی سرور نصب کرد .

محبوبه ذالی12501394/08/07 10:45 ق.ظ1394/08/07 10:45 ق.ظ
1393/10/23 07:08 ب.ظ
ارسال:1394/08/09 11:06 ق.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی

این کارو کردم . دو تا وب پارت گذاشتم . اما مشکلی که دارم اینه که ، یک وب پارت طوریه که کاربران بی نام بتونن ببیینند . که در نتیجه کاربری که لاگین کرده هم می بیند . دومی فقط یک گروه خاص می بینند . ولی اون وب پارت اول رو هم می بینند .

چطور مدیریتش کنم ؟​

تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی

این کارو کردم . دو تا وب پارت گذاشتم . اما مشکلی که دارم اینه که ، یک وب پارت طوریه که کاربران بی نام بتونن ببیینند . که در نتیجه کاربری که لاگین کرده هم می بیند . دومی فقط یک گروه خاص می بینند . ولی اون وب پارت اول رو هم می بینند .

چطور مدیریتش کنم ؟​

محبوبه ذالی12501394/08/09 11:06 ق.ظ1394/08/09 11:06 ق.ظ
1393/11/07 08:21 ق.ظ1
mostafa rafiei
ارسال:1396/01/15 12:43 ب.ظ
Picture Placeholder: mostafa rafiei
Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei

لبلیلیبلیبل

Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mostafa rafiei" />
mostafa rafiei

لبلیلیبلیبل

محبوبه ذالی12501396/01/15 12:43 ب.ظ1396/01/15 12:43 ب.ظ
1393/10/23 07:08 ب.ظ1
mostafa rafiei