شروع:1394/05/28 11:24 ق.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی

به من اعلام کن ، در لیست وظایف

​سلام 

به من اعلام کن ، در لیست وظایف دقیقا چه چیزی را اعلام می کند ؟ 

به من اعلام کن رو که می زدم در صفحه باز شده تغییرات لیست را اعلام می کرد . به صورت گزارش هفتگی یا روزانه و ... ، این طور که من متوجه شدم .

می شود در لیست تنظیم کرد در تاریخ سررسید یا مثلا یک روز قبل آلارمی بدهد ؟ 

تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی

​سلام 

به من اعلام کن ، در لیست وظایف دقیقا چه چیزی را اعلام می کند ؟ 

به من اعلام کن رو که می زدم در صفحه باز شده تغییرات لیست را اعلام می کرد . به صورت گزارش هفتگی یا روزانه و ... ، این طور که من متوجه شدم .

می شود در لیست تنظیم کرد در تاریخ سررسید یا مثلا یک روز قبل آلارمی بدهد ؟ 

21394/05/28 11:24 ق.ظ1394/05/28 11:24 ق.ظخیرDevelop
11/8911909722222
1393/11/07 08:21 ق.ظ
ارسال:1394/05/28 11:48 ق.ظ
Picture Placeholder: mrafiei
Picture Placeholder: mrafiei
  • mrafiei

اون صفحه ای که باز کردی صفحه ایجاد آلارم است .

که بسته به تنظیمات سرور می تواند اس و مس و ایمیل بفرستد .

که فعلا ایمیلی در سرور تنظیم نشده است. که تنظیمات ایمیل در حقیقت همان است که در سامانه پیشنهادات برای بخش شبکه فرستادیم . که انجام ندادند

به من اعلام کن را می توانی هر جور بخوای تنظیم کنی که به شما هشدارهایی را بدهد.

مثلا اگر موردی اضافه شد یا موردی به شما واگذار شد . یا موردی به تاریخ سررسید خود رسیده باشد . 

Picture Placeholder: mrafiei
  • mrafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mrafiei" />
mrafiei

اون صفحه ای که باز کردی صفحه ایجاد آلارم است .

که بسته به تنظیمات سرور می تواند اس و مس و ایمیل بفرستد .

که فعلا ایمیلی در سرور تنظیم نشده است. که تنظیمات ایمیل در حقیقت همان است که در سامانه پیشنهادات برای بخش شبکه فرستادیم . که انجام ندادند

به من اعلام کن را می توانی هر جور بخوای تنظیم کنی که به شما هشدارهایی را بدهد.

مثلا اگر موردی اضافه شد یا موردی به شما واگذار شد . یا موردی به تاریخ سررسید خود رسیده باشد . 

محبوبه ذالی10101394/05/28 11:48 ق.ظ1394/05/28 11:48 ق.ظ
1394/04/13 12:33 ب.ظ
ارسال:1394/05/28 11:56 ق.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی

خب چطور و از کجا می تونم این تنظیمات رو انجام بدم ؟ چون روی به من اعلام کنکه می زنم اون صفحه با آن تنظیمات میاد . ​

تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی

خب چطور و از کجا می تونم این تنظیمات رو انجام بدم ؟ چون روی به من اعلام کنکه می زنم اون صفحه با آن تنظیمات میاد . ​

محبوبه ذالی10101394/05/28 11:56 ق.ظ1394/05/28 11:56 ق.ظ
1393/11/07 08:21 ق.ظ