شروع:1394/05/31 09:49 ق.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی

تاریخ هجری در اینفوپث

 تاریخ رو هم در زبان سایت گذاشتم هجری هم در لیست که ایجاد کردم و هم در فرم اینفوپث . اما در فرم اینفوپث میلادی نمایش میدهد . 

تنظیمات کجا رو جا انداختم  ؟ ​

تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی

 تاریخ رو هم در زبان سایت گذاشتم هجری هم در لیست که ایجاد کردم و هم در فرم اینفوپث . اما در فرم اینفوپث میلادی نمایش میدهد . 

تنظیمات کجا رو جا انداختم  ؟ ​

11394/05/31 09:49 ق.ظ1394/05/31 09:49 ق.ظخیرDevelop
11/8829834566809
21393/11/07 08:21 ق.ظ1
mrafiei
ارسال:1394/05/31 10:13 ق.ظ
Picture Placeholder: mrafiei
Picture Placeholder: mrafiei
  • mrafiei

توی فرم اینفوپس روی کنترل تاریخ کلیک راست کنید و پروپرتیس را کلیک کنید . در فرم باز شده روی فرمت کلیک کنید تا یک فرم دیگر باز شود . در این قسمت باید فرمت تاریخ را روی اربیک سعودی بزارید و از قسمت پایین یک فرمت تاریخ مانند 1379/12/14 را انتخاب کنید . در این صورت کنترل تاریخ شمسی نشون داده می شه

Picture Placeholder: mrafiei
  • mrafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mrafiei" />
mrafiei

توی فرم اینفوپس روی کنترل تاریخ کلیک راست کنید و پروپرتیس را کلیک کنید . در فرم باز شده روی فرمت کلیک کنید تا یک فرم دیگر باز شود . در این قسمت باید فرمت تاریخ را روی اربیک سعودی بزارید و از قسمت پایین یک فرمت تاریخ مانند 1379/12/14 را انتخاب کنید . در این صورت کنترل تاریخ شمسی نشون داده می شه

محبوبه ذالی10801394/05/31 10:13 ق.ظ1394/05/31 10:13 ق.ظ
1394/04/13 12:33 ب.ظ1
محبوبه ذالی