شروع:1394/05/31 09:47 ق.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی

تعریف سطوح دسترسی

برای تعریف سطوح دسترسی ، اگر بخوام سایت برای کسانی که لاگین می کنند فعال باشد بدون اینکه یکی یکی تعریفشون کنم در سیستم ، باید چه کار کنم ؟ 

میخوام تمام کاربران شهرداری به سایتی دسترسی داشته باشند اما دیگران که لاگین نکردند نتونند . ​

تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی

برای تعریف سطوح دسترسی ، اگر بخوام سایت برای کسانی که لاگین می کنند فعال باشد بدون اینکه یکی یکی تعریفشون کنم در سیستم ، باید چه کار کنم ؟ 

میخوام تمام کاربران شهرداری به سایتی دسترسی داشته باشند اما دیگران که لاگین نکردند نتونند . ​

11394/05/31 09:47 ق.ظ1394/05/31 09:47 ق.ظخیرDevelop
11/7368154904471
1393/11/07 08:21 ق.ظ
ارسال:1394/05/31 09:48 ق.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی

باید دسترسی کاربران بی نام را از سایت بگیری

و تو به همه کاربران یا every one  دسترسی بدی​

تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی

باید دسترسی کاربران بی نام را از سایت بگیری

و تو به همه کاربران یا every one  دسترسی بدی​

محبوبه ذالی10601394/05/31 09:48 ق.ظ1394/05/31 09:48 ق.ظ
1393/11/07 08:21 ق.ظ