شروع:1394/04/15 10:45 ق.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی

تفاوت در نمایش وب پارت جستجوی محتوا وقتی کاربر لاگین کرده و وقتی لاگین نکرده

سلام 

تو سایت گردش گری دوتا مشکل داشتم : 

1. یه وب پارت جستجوی محتوا گذاشتم ، حمل و نقل شهری ، اما به کاربری که لاگین نکرده چیزی نشان نمیده . چک ک ردم هم عکس هم صفحات تحویل داده شده و منتشر شده بود  . 

2. در فوتر ، آدرس اداره رفاه و ... اومده ، که با اینکه از شیرپوینت دیزاینر از قسمت مسترپیج و html پاکش کردم اما همچنان داره نمایش میده . به کاربری که لاگین نکرده . وقتی لاگین می شه هر دو مشکل حل می شه . 

باید چه کار کنم به نظرتون ؟ 

تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی

سلام 

تو سایت گردش گری دوتا مشکل داشتم : 

1. یه وب پارت جستجوی محتوا گذاشتم ، حمل و نقل شهری ، اما به کاربری که لاگین نکرده چیزی نشان نمیده . چک ک ردم هم عکس هم صفحات تحویل داده شده و منتشر شده بود  . 

2. در فوتر ، آدرس اداره رفاه و ... اومده ، که با اینکه از شیرپوینت دیزاینر از قسمت مسترپیج و html پاکش کردم اما همچنان داره نمایش میده . به کاربری که لاگین نکرده . وقتی لاگین می شه هر دو مشکل حل می شه . 

باید چه کار کنم به نظرتون ؟ 

41394/04/15 10:45 ق.ظ1394/04/15 10:45 ق.ظخیرDevelop
10/0322589076741
21393/11/07 08:21 ق.ظ1
mrafiei
ارسال:1394/04/15 10:54 ق.ظ
Picture Placeholder: mrafiei
Picture Placeholder: mrafiei
  • mrafiei

حقوق دسترسی بین فارمی را باید فعال کنید

تا کاربران بی نام بتوانند محتوای جستجورا ببیند .

اولین روزی که سایت شورا را بالا آوردیم اگر یادتون باشد همین مشکل را داشتیم . و بعد از یک جستجو به این نتیجه رسیدیم .

Capture.PNG

در مورد اینکه مقادیر حذف شده به کاربر بی نام باز هم نشان داده می شه به نظرم مشکل اینجاست که مسترپیجتان را باید تحویل بدید و سپس منتشرش کنید .

بعد از آن کاربر بی نام هم ، آخرین تغیرات شما را می بیند .

Picture Placeholder: mrafiei
  • mrafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mrafiei" />
mrafiei

حقوق دسترسی بین فارمی را باید فعال کنید

تا کاربران بی نام بتوانند محتوای جستجورا ببیند .

اولین روزی که سایت شورا را بالا آوردیم اگر یادتون باشد همین مشکل را داشتیم . و بعد از یک جستجو به این نتیجه رسیدیم .

Capture.PNG

در مورد اینکه مقادیر حذف شده به کاربر بی نام باز هم نشان داده می شه به نظرم مشکل اینجاست که مسترپیجتان را باید تحویل بدید و سپس منتشرش کنید .

بعد از آن کاربر بی نام هم ، آخرین تغیرات شما را می بیند .

محبوبه ذالی8801394/04/15 10:54 ق.ظ1394/04/15 10:54 ق.ظ
1394/04/13 12:33 ب.ظ1
محبوبه ذالی
ارسال:1394/04/16 08:58 ق.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی

ممنون 

مشکل مسترپیج حل شد . ولی همچنان حتی با فعال کردن حقوق دسترسی بین فارمی وب پارت جستجو برای کاربران لاگین نکرده نمایش داده نمی شود . ​

تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی

ممنون 

مشکل مسترپیج حل شد . ولی همچنان حتی با فعال کردن حقوق دسترسی بین فارمی وب پارت جستجو برای کاربران لاگین نکرده نمایش داده نمی شود . ​

محبوبه ذالی8801394/04/16 08:58 ق.ظ1394/04/16 08:58 ق.ظ
1393/11/07 08:21 ق.ظ
ارسال:1394/04/16 03:42 ب.ظ
Picture Placeholder: mrafiei
Picture Placeholder: mrafiei
  • mrafiei

خوب وقتی دسترسی بین فارمی را فعال کردید تغییراتی صورت گرفت و الان پیغامش این است که هیچ موردی برای نمایش وجود ندارد و علت آن نیز همان انتشار ندادن صفحات است .

من کلا از قسمت تنظیمات کتابخانه نسخه بندی پیشنویس را برداشتم . تا دیگر نیاز به انتشار نباشد . و اجبار تحویل دادن موقع ویرایش را هم برداشتم که دیگر مشکلی از این جهت تحویل دادن و انتشار نداشته باشید .

Picture Placeholder: mrafiei
  • mrafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mrafiei" />
mrafiei

خوب وقتی دسترسی بین فارمی را فعال کردید تغییراتی صورت گرفت و الان پیغامش این است که هیچ موردی برای نمایش وجود ندارد و علت آن نیز همان انتشار ندادن صفحات است .

من کلا از قسمت تنظیمات کتابخانه نسخه بندی پیشنویس را برداشتم . تا دیگر نیاز به انتشار نباشد . و اجبار تحویل دادن موقع ویرایش را هم برداشتم که دیگر مشکلی از این جهت تحویل دادن و انتشار نداشته باشید .

محبوبه ذالی8801394/04/16 03:42 ب.ظ1394/04/16 03:42 ب.ظ
1394/04/13 12:33 ب.ظ
ارسال:1394/04/18 09:31 ق.ظ
Picture Placeholder: mrafiei
Picture Placeholder: mrafiei
  • mrafiei

پوشه ای که صفحات مورد نظر در انها بود از ارث بری قطع شده بود . و داخلش کاربران بی نام نیز وجود نداشتند . آن پوشه  را ارث بری نمودم . ولی باز هم درست نشد .

و به نظرم یکبار کلا کاربران بی نام را از سایت بردارید دوباره بگذراید . احتمالا درست می شود .

Picture Placeholder: mrafiei
  • mrafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mrafiei" />
mrafiei

پوشه ای که صفحات مورد نظر در انها بود از ارث بری قطع شده بود . و داخلش کاربران بی نام نیز وجود نداشتند . آن پوشه  را ارث بری نمودم . ولی باز هم درست نشد .

و به نظرم یکبار کلا کاربران بی نام را از سایت بردارید دوباره بگذراید . احتمالا درست می شود .

محبوبه ذالی8801394/04/18 09:31 ق.ظ1394/04/18 09:31 ق.ظ
1394/04/13 12:33 ب.ظ