ویرایش:1396/01/16 04:25 ب.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
 • محبوبه ذالی

مدیریت لیست با استفاده از عنوان نما

​یک لیست شرکت ها دارم که دو وضعیت فعال و غیر فعال دارند . 
دو نما ایجاد کردم ، با فیلتر روی وضعیتها 

حالا چطور می تونم نماها رو مدیریت کنم ؟ یعنی بگم اگر در نمای شرکت های فعال بود ، پیش فرض فیلد وضعیت فعال باشد و اگر در نمای غیر فعال بود ، پیش فرض وضعیت غیرفعال باشد ؟


تصویر : محبوبه ذالی
 • محبوبه ذالی
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mostafa rafiei" />
mostafa rafiei

​یک لیست شرکت ها دارم که دو وضعیت فعال و غیر فعال دارند . 
دو نما ایجاد کردم ، با فیلتر روی وضعیتها 

حالا چطور می تونم نماها رو مدیریت کنم ؟ یعنی بگم اگر در نمای شرکت های فعال بود ، پیش فرض فیلد وضعیت فعال باشد و اگر در نمای غیر فعال بود ، پیش فرض وضعیت غیرفعال باشد ؟


11851394/07/07 09:33 ق.ظ1396/01/16 04:25 ب.ظخیرDevelop
14/3844977304163
31393/11/07 08:21 ق.ظ1
mostafa rafiei
ارسال:1394/07/07 09:47 ق.ظ
Picture Placeholder: mostafa rafiei
Picture Placeholder: mostafa rafiei
 • mostafa rafiei

منظورتان را واضح تر بیان نمایید

Picture Placeholder: mostafa rafiei
 • mostafa rafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mostafa rafiei" />
mostafa rafiei

منظورتان را واضح تر بیان نمایید

محبوبه ذالی11401394/07/07 09:47 ق.ظ1394/07/07 09:47 ق.ظ
1393/10/23 07:08 ب.ظ1
mostafa rafiei
ارسال:1394/07/07 10:10 ق.ظ
Picture Placeholder: mostafa rafiei
Picture Placeholder: mostafa rafiei
 • mostafa rafiei

مثلا وقتی در نمای لیست سیاه شرکت ها قرار دارد و می خواد شرکت جدیدی ثبت کند ، پیش فرض فیلد وضعیت غیرفعال باشد . و اگر درنمای لیست شرکت های فعال است ، فیلدوضعیت به صورت پیش فرض فعال بخورد . 

Picture Placeholder: mostafa rafiei
 • mostafa rafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mostafa rafiei" />
mostafa rafiei

مثلا وقتی در نمای لیست سیاه شرکت ها قرار دارد و می خواد شرکت جدیدی ثبت کند ، پیش فرض فیلد وضعیت غیرفعال باشد . و اگر درنمای لیست شرکت های فعال است ، فیلدوضعیت به صورت پیش فرض فعال بخورد . 

محبوبه ذالی11401394/07/07 10:10 ق.ظ1394/07/07 10:10 ق.ظ
1393/10/23 07:08 ب.ظ
ارسال:1394/07/07 10:12 ق.ظ
Picture Placeholder: mostafa rafiei
Picture Placeholder: mostafa rafiei
 • mostafa rafiei

شما باید توی یو آر ال آیتم جدید یک کوتری استرینگ بگذارید و از طریق وب پارت کوئری استرینگ این پارامتر را بگیرید و به فرم قرارداد  پاس بدهید .

این طوری می توانید این کار را انجام دهید . و در فرم قرارداد این پارامتر را به عنوان پیشفرض به فیلد وضعیت قرارداد اختصاص دهید .

Picture Placeholder: mostafa rafiei
 • mostafa rafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mostafa rafiei" />
mostafa rafiei

شما باید توی یو آر ال آیتم جدید یک کوتری استرینگ بگذارید و از طریق وب پارت کوئری استرینگ این پارامتر را بگیرید و به فرم قرارداد  پاس بدهید .

این طوری می توانید این کار را انجام دهید . و در فرم قرارداد این پارامتر را به عنوان پیشفرض به فیلد وضعیت قرارداد اختصاص دهید .

محبوبه ذالی11401394/07/07 10:12 ق.ظ1394/07/07 10:12 ق.ظ
1393/10/23 07:08 ب.ظ1
محبوبه ذالی
ارسال:1394/07/07 10:28 ق.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
 • محبوبه ذالی

در لیست شرکت ها دو نما دارم که بسته به فیلد وضعیت ، شرکت یا فعاله یا میره تو لیست سیاه :
روی لیست شرکت ها ، نمای شرکتهای فعال رو ایجاد کردم به شرطی که فیلد وضعیت فعال انتخاب شود . نمای لیست سیاه شرکت هارو هم ایجاد کردم به شرطی  که فیلد وضعیت غیرفعال انتخاب شود . 
بعد توی منو هم اومدم هر دو رو جدا گذاشتم . 
حالا می خوام مثلا وقتی در نمای لیست سیاه شرکت ها قرار دارد و می خواد شرکت جدیدی ثبت کند ، پیش فرض فیلد وضعیت غیرفعال باشد . و اگر درنمای لیست شرکت های فعال است ، فیلدوضعیت به صورت پیش فرض فعال بخورد . ​
تصویر : محبوبه ذالی
 • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی

در لیست شرکت ها دو نما دارم که بسته به فیلد وضعیت ، شرکت یا فعاله یا میره تو لیست سیاه :
روی لیست شرکت ها ، نمای شرکتهای فعال رو ایجاد کردم به شرطی که فیلد وضعیت فعال انتخاب شود . نمای لیست سیاه شرکت هارو هم ایجاد کردم به شرطی  که فیلد وضعیت غیرفعال انتخاب شود . 
بعد توی منو هم اومدم هر دو رو جدا گذاشتم . 
حالا می خوام مثلا وقتی در نمای لیست سیاه شرکت ها قرار دارد و می خواد شرکت جدیدی ثبت کند ، پیش فرض فیلد وضعیت غیرفعال باشد . و اگر درنمای لیست شرکت های فعال است ، فیلدوضعیت به صورت پیش فرض فعال بخورد . ​
محبوبه ذالی11401394/07/07 10:28 ق.ظ1394/07/07 10:28 ق.ظ
1393/11/07 08:21 ق.ظ
ارسال:1396/04/26 11:16 ق.ظ
Picture Placeholder: mostafa rafiei
Picture Placeholder: mostafa rafiei
 • mostafa rafiei

#sharepoint hghghghg

Picture Placeholder: mostafa rafiei
 • mostafa rafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mostafa rafiei" />
mostafa rafiei

#sharepoint hghghghg

mostafa rafiei11401396/04/26 11:16 ق.ظ1396/04/26 11:16 ق.ظ
1393/10/23 07:08 ب.ظ