شروع:1394/04/09 12:41 ب.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
 • محبوبه ذالی

مشکل در گردش کار

طبق فرم اینترنت ، که گردش کارش را زدید ، فرم دیگری با همان گردش کار می خواهم ایجاد کنم .

همه کارها را کردم ، اما به جای اینکه در مرحله اول فرم به مدیر منطقه ارجاع شود به حراست که در قدم بعدی ست منتقل می شود . ایراد کارم از کجاست ؟

00.PNG
2.PNG
3.PNG
تصویر : محبوبه ذالی
 • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی

طبق فرم اینترنت ، که گردش کارش را زدید ، فرم دیگری با همان گردش کار می خواهم ایجاد کنم .

همه کارها را کردم ، اما به جای اینکه در مرحله اول فرم به مدیر منطقه ارجاع شود به حراست که در قدم بعدی ست منتقل می شود . ایراد کارم از کجاست ؟

00.PNG
2.PNG
3.PNG
51394/04/09 12:41 ب.ظ1394/04/09 12:41 ب.ظخیرDevelop
9/80885587111897
11393/11/07 08:21 ق.ظ
ارسال:1394/04/09 12:54 ب.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
 • محبوبه ذالی


تفاوتش با قبلی ، اینه که اون سه تا فرم اینفوپثی داره این دوتا ، انگار برای یه تسک فرم ساخته نشده ! ​


00.PNG

30.PNG

تصویر : محبوبه ذالی
 • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی


تفاوتش با قبلی ، اینه که اون سه تا فرم اینفوپثی داره این دوتا ، انگار برای یه تسک فرم ساخته نشده ! ​


00.PNG

30.PNG

محبوبه ذالی8401394/04/09 12:54 ب.ظ1394/04/09 12:54 ب.ظ
1393/11/07 08:21 ق.ظ
ارسال:1394/04/13 12:33 ب.ظ
Picture Placeholder: mrafiei
Picture Placeholder: mrafiei
 • mrafiei

به نظرم در مرحله اول که می خواهد مدیر منطقه را شناسایی کند مقدار خالی بر می گرداند که طبیعتا وقتی این اتفاق بیفتد روال تایید داخل منطقه، خود به خود . ​تکمیل شده و بدون واگذاری هیچ وظیفه ای، ادامه جریان کاری را انجام می دهد . ​ 

اون مقدار لوک آپ را داخل یک تاریخچه بریز بعد چک کن که واقعا خالی بوده یا نه ؟

Picture Placeholder: mrafiei
 • mrafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mrafiei" />
mrafiei

به نظرم در مرحله اول که می خواهد مدیر منطقه را شناسایی کند مقدار خالی بر می گرداند که طبیعتا وقتی این اتفاق بیفتد روال تایید داخل منطقه، خود به خود . ​تکمیل شده و بدون واگذاری هیچ وظیفه ای، ادامه جریان کاری را انجام می دهد . ​ 

اون مقدار لوک آپ را داخل یک تاریخچه بریز بعد چک کن که واقعا خالی بوده یا نه ؟

محبوبه ذالی8401394/04/13 12:33 ب.ظ1394/04/13 12:33 ب.ظ
1394/04/13 12:33 ب.ظ
ارسال:1394/04/13 01:13 ب.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
 • محبوبه ذالی

 لوک آپ واحدها منظورتونه درسته ؟ ​چجوری بریم داخل تاریخچه ؟ 

تصویر : محبوبه ذالی
 • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی

 لوک آپ واحدها منظورتونه درسته ؟ ​چجوری بریم داخل تاریخچه ؟ 

محبوبه ذالی8401394/04/13 01:13 ب.ظ1394/04/13 01:13 ب.ظ
1393/11/07 08:21 ق.ظ
ارسال:1394/04/16 03:46 ب.ظ
Picture Placeholder: mrafiei
Picture Placeholder: mrafiei
 • mrafiei

شما برای مشاهده تاریخچه بایست روی سه نقطه کنار آیتم کلیک نمایید . سپس گردش کار را انتخاب کنید . و آنجا گردش کارهای اجرا شده را می بینید از آنجا می توانید روی گردش کار کلیک کرده وارد صفحه تاریخچه گردش کار می شوید .

برای ایجاد تاریخچه در جریان کاری هم می توانید یک اکشن از نوع لاگ تو هیستوری لیست ایجاد کنید .

منظورم از لوک آپ همان جایی است که می شناسانید که این این وظیفه به مسئول واحد منتطقه واگذار بشه

Picture Placeholder: mrafiei
 • mrafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mrafiei" />
mrafiei

شما برای مشاهده تاریخچه بایست روی سه نقطه کنار آیتم کلیک نمایید . سپس گردش کار را انتخاب کنید . و آنجا گردش کارهای اجرا شده را می بینید از آنجا می توانید روی گردش کار کلیک کرده وارد صفحه تاریخچه گردش کار می شوید .

برای ایجاد تاریخچه در جریان کاری هم می توانید یک اکشن از نوع لاگ تو هیستوری لیست ایجاد کنید .

منظورم از لوک آپ همان جایی است که می شناسانید که این این وظیفه به مسئول واحد منتطقه واگذار بشه

محبوبه ذالی8401394/04/16 03:46 ب.ظ1394/04/16 03:46 ب.ظ
1394/04/13 12:33 ب.ظ1
محبوبه ذالی
ارسال:1394/04/20 11:49 ق.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
 • محبوبه ذالی

گذاشتم . نه توی لاگ ثبت نمیشه. پس احتمالا اصلا به دست مدیر واحد نمی رسه . کجای کار اشتباه کردم یعنی ​ 
:(

تصویر : محبوبه ذالی
 • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی

گذاشتم . نه توی لاگ ثبت نمیشه. پس احتمالا اصلا به دست مدیر واحد نمی رسه . کجای کار اشتباه کردم یعنی ​ 
:(

محبوبه ذالی8401394/04/20 11:49 ق.ظ1394/04/20 11:49 ق.ظ
1393/11/07 08:21 ق.ظ