شروع:1394/01/15 12:10 ب.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی

ویرایش صفحه خطا

برای ویرایش و ورود اطلاعات در صفحه از نوع صفحه خطا چه باید کرد ؟

مثل صفحه ی :

http://eportal.qom.ir/Pages/PageNotFoundError.aspx

تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی

برای ویرایش و ورود اطلاعات در صفحه از نوع صفحه خطا چه باید کرد ؟

مثل صفحه ی :

http://eportal.qom.ir/Pages/PageNotFoundError.aspx

31394/01/15 12:10 ب.ظ1394/01/15 12:10 ب.ظخیرDevelop
5/21890375905568
1393/11/07 08:21 ق.ظ
ارسال:1394/01/16 10:35 ق.ظ
Picture Placeholder: mostafa rafiei
Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei

بسمه تعالی

مشکل این که شما نمی توانید صفه مورد نظر را ویرایش نمایید . این است که این صفحه تحویل گرفته توسط کاربر دیگری است .

لذا ابتدا باید آن را تحویل بگیرید و سپس آن را ویرایش نمایید .

کلا صفحاتی که تحت وب ویرایش می شوند را وقتی که تحویل گرفته شده توسط کاربر دیگری است را نمی شود ویرایش کرد.

Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mostafa rafiei" />
mostafa rafiei

بسمه تعالی

مشکل این که شما نمی توانید صفه مورد نظر را ویرایش نمایید . این است که این صفحه تحویل گرفته توسط کاربر دیگری است .

لذا ابتدا باید آن را تحویل بگیرید و سپس آن را ویرایش نمایید .

کلا صفحاتی که تحت وب ویرایش می شوند را وقتی که تحویل گرفته شده توسط کاربر دیگری است را نمی شود ویرایش کرد.

محبوبه ذالی6401394/01/16 10:35 ق.ظ1394/01/16 10:35 ق.ظ
1393/10/23 07:08 ب.ظ
ارسال:1394/01/16 10:35 ق.ظ
Picture Placeholder: mostafa rafiei
Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei

بهتر است بپرسید چرا نمی شود آن را تحت وب ویرایش نمود

Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mostafa rafiei" />
mostafa rafiei

بهتر است بپرسید چرا نمی شود آن را تحت وب ویرایش نمود

محبوبه ذالی6401394/01/16 10:35 ق.ظ1394/01/16 10:35 ق.ظ
1393/10/23 07:08 ب.ظ
ارسال:1394/01/18 12:25 ب.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی

اگر صفحه توسط شخص دیگر تحویل گرفته شده باشد ، پیغام می دهد . این طور نیست ؟

تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی

اگر صفحه توسط شخص دیگر تحویل گرفته شده باشد ، پیغام می دهد . این طور نیست ؟

محبوبه ذالی6401394/01/18 12:25 ب.ظ1394/01/18 12:25 ب.ظ
1393/11/07 08:21 ق.ظ