شروع:1394/03/25 09:47 ق.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی

ویرایش Task Outcomes

چه طور می تونم اطلاعات این ها رو ویرایش کنم ؟ 

155.PNG

تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی

چه طور می تونم اطلاعات این ها رو ویرایش کنم ؟ 

155.PNG

11394/03/25 09:47 ق.ظ1394/03/25 09:47 ق.ظخیرDevelop
8/48292327149574
21393/11/07 08:21 ق.ظ1
mostafa rafiei
ارسال:1394/03/26 07:30 ق.ظ
Picture Placeholder: mostafa rafiei
Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei

بسمه تعالی

برای ویرایش اطلاعات تسک اوت کام می بایست روی هر تسک اوت کام کلیک کنید و به حالت ویرایش در می آید . و شما می توانید اسم آن را عوض کنید .

در ضمن در صورتی که فرم شما پابلیش شده باشد ،تسک اوت کام را در این مکان تغییر می دهید ولی داخل فرم عوض نمی شود . در صورتی که در فرم خودتان تغییر خاصی نداده اید می توانید فرم را حذف کرده و دوباره ورک فلو را پالیش کنید . که در این صورت تسک اوت کام های جدید وارد فرم می شود .

Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mostafa rafiei" />
mostafa rafiei

بسمه تعالی

برای ویرایش اطلاعات تسک اوت کام می بایست روی هر تسک اوت کام کلیک کنید و به حالت ویرایش در می آید . و شما می توانید اسم آن را عوض کنید .

در ضمن در صورتی که فرم شما پابلیش شده باشد ،تسک اوت کام را در این مکان تغییر می دهید ولی داخل فرم عوض نمی شود . در صورتی که در فرم خودتان تغییر خاصی نداده اید می توانید فرم را حذف کرده و دوباره ورک فلو را پالیش کنید . که در این صورت تسک اوت کام های جدید وارد فرم می شود .

محبوبه ذالی8201394/03/26 07:30 ق.ظ1394/03/26 07:30 ق.ظ
1393/10/23 07:08 ب.ظ1
محبوبه ذالی