شروع:1394/02/06 09:36 ق.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی

چگونه یک فیلد از نوع رکورد ایجاد کنیم ؟

(بدون متن)
تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی
11394/02/06 09:36 ق.ظ1394/02/06 09:36 ق.ظخیرDevelop
5/91559511612438
11393/11/07 08:21 ق.ظ
ویرایش:1394/02/06 10:08 ق.ظ
Picture Placeholder: mostafa rafiei
Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei

فیچری در فیچرهای سایت می باشد به نام مدیریت رکوردها در محل

 

Capture.PNG 

سپس به تنظیمات کتابخانه می رویم و در آنجا تنظیمات معرفی رکورد را تنظیم می کنیم

 

Capture1.PNG 

در تنظیمات معرفی رکورد اجازه همیشگی رکورد را تیک می زنیم

 

Capture3.PNG 

 

 

Capture4.PNG 

 برای فیلتر کردن آنهایی که رکورد شده اند نیز از روش زیر استفاده کنید .

Capture6.PNG 

Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mostafa rafiei" />
mostafa rafiei

فیچری در فیچرهای سایت می باشد به نام مدیریت رکوردها در محل

 

Capture.PNG 

سپس به تنظیمات کتابخانه می رویم و در آنجا تنظیمات معرفی رکورد را تنظیم می کنیم

 

Capture1.PNG 

در تنظیمات معرفی رکورد اجازه همیشگی رکورد را تیک می زنیم

 

Capture3.PNG 

 

 

Capture4.PNG 

 برای فیلتر کردن آنهایی که رکورد شده اند نیز از روش زیر استفاده کنید .

Capture6.PNG 

محبوبه ذالی7301394/02/06 10:00 ق.ظ1394/02/06 10:08 ق.ظ
1393/10/23 07:08 ب.ظ1
محبوبه ذالی