شروع:1394/02/06 08:40 ق.ظ
Picture Placeholder: محبوبه ذالی
تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی

گرفتن نام یوزر کاربری که لاگین کرده

​با چه دستوری می تونم نام کاربری که لاگین کرده را در تکست باکس نشان دهم ؟ 

مثلا برای پر  کردن فرمی بگوید اینجانب __________ درخواست ... دارم . 

و در قسمت ________ نام کاربری اش بیفتد . 

تصویر : محبوبه ذالی
  • محبوبه ذالی
/my/User%20Photos/Profile%20Pictures/mzali_MThumb.jpg?t=63582835223" alt="تصویر : محبوبه ذالی" />
محبوبه ذالی

​با چه دستوری می تونم نام کاربری که لاگین کرده را در تکست باکس نشان دهم ؟ 

مثلا برای پر  کردن فرمی بگوید اینجانب __________ درخواست ... دارم . 

و در قسمت ________ نام کاربری اش بیفتد . 

01394/02/06 08:40 ق.ظ1394/02/06 08:40 ق.ظخیرDevelop
0
1393/11/07 08:21 ق.ظ
گفتمانی برای نمایش وجود ندارد