مشاورین ارشد معاونت ها (مشاورین راهبردی – عملیاتی)

تعریف:  مشاورین ارشد به اشخاصی اطلاق می شود که با استفاده از توان علمی و تجربیات مدیریتی خود جهت تسهیل در اهداف معاونت ها با ارائه برنامه ها و طرح های جدید و کارآمد در حوزه معاونت و با ایجاد همفکری ، همکاری و هماهنگی درون و بین معاونت ها و همچنین نظارت بر اساس اجرای برنامه ها و وظایف، معاونت مربوطه را مساعدت می نماید.

اهم وظایف :

 1. انجام اقدامات لازم به منظور بکارگیری شیوه های نوین علمی در معاونت
 2. ارائه طرح ها و برنامه های لازم جهت نیل معاونت به اهداف
 3. مشارکت در تهیه و تدوین برنامه استراتژیک مربوط به معاونت
 4. راهنمائی و مشارکت در اجرای برنامه راهبردی
 5. مشارکت در تهیه و تدوین برنامه ها و لوایح مورد نیاز معاونت
 6. ارائه روش های نوین کنترل و نظارت بر اجرای برنامه ها
 7. پیش بینی نیازهای آینده و ارائه پیشنهاد لازم به معاونت
 8. ارائه راه کارهای لازم جهت ایجاد و نگهداری و ارتقا فرهنگ برنامه محوری
 9. مشارکت در تهیه و تدوین sowt موجود و ارائه اصلاحی در برنامه
 10. همکاری و مشارکت در تبیین سیاست ها و خط مشی های معاونت
 11. فعالیت و مساعدت جهت تحکیم مبانی علمی فعالیت ها
 12. مشارکت و فعالیت در جهت تدوین آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و ... داخلی
 13. همکاری لازم در جهت تقویت روحیه ابتکار ، خلاقیت نوآوری و کارگروهی و ارائه پیشنهاد در همکاران
 14. ارائه راه کارهای لازم جهت ارتقا سطح کیفی همکاران
 15. تلاش در جهت ایجاد محیط مناسب برای تحقق سازمان یادگیرنده
 16. تلاش برای تغییر نگرش همکاران جهت بکارگیری روش های جدید انجام کار و بروز نمودن دانش ایشان
 17. تلاش در جهت ایجاد سرزندگی و شادی و نشاط سازمانی و ارتقا کیفیت زندگی شغلی همکاران
 18. تلاش در جهت ارتقا فرهنگ آموزشی و پرورشی و تقویت بنیه علمی همکاران
 19. کمک به شناسایی و پرورش نخبگان داخلی و استفاده از خدمات ایشان
 20. ترویج فرهنگ استفاده از مشاور در امور معاونت بین همکاران
 21. همکاری و هماهنگی با سایر مشاورین شهرداری در اجرای سیاست های شهرداری و شرکت در جلسات گروه کارشناسان
 22. ارتباط و تعامل مثبت با مراکز علمی و دانشگاهی استان جهت استفاده از توان علمی ایشان
 23. ارتباط مستمر و تعامل سازنده با مرکز پژوهش های شهرداری
 24. مشارکت و همکاری در جهت ارتقا بهره وری و کمک برای ایجاد و ارتقا فرهنگ بهره وری با مشارکت همکاران
 25. ارائه راه کارهای لازم در جهت استفاده بهتر و بیشتر از منابع موجود و کاهش مصرف انرژی
 26. کمک در جهت ایجاد بانک علمی معاونت و ارائه بولتن های علمی جهت همکاران
 27. مشارکت در برگزاری سمینارهای علمی مرتبط با معاونت و شرکت در سمینارهای مربوطه و اطلاع رسانی لازم
 28. ارائه راه کارها و مشارکت در طرح های نظر سنجی به منظور دست یابی به اطلاعات مورد نیاز
 29. مشارکت در استقرار و حفظ و نگهداری سیستم مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 30. ارائه سایر خدمات مشاوره مورد نیاز معاونت