مشاورین تخصصی (مشاورین عملیاتی)

تعریف: مشاورین تخصصی به اشخاصی اطلاق می شود که جهت تسهیل در تحقق اهداف واحدهای تخصصی شهرداری با استفاده از توان علمی و تجربیات خود، برای بهبود روش های انجام کار، ایجاد همفکری، همکاری و هماهنگی و نظارت بر حسن انجام کار، واحد های تخصصی شهرداری را مساعدت می نمایند.

اهم وظایف :

 1. انجام اقدامات لازم جهت بکارگیری شیوه های نوین علمی در حوزه تخصصی
 2. ارائه روش های جدید جهت تحقق اهداف حوزه تخصصی
 3. ارائه روش های بهتر کنترل و نظارت به منظور حسن انجام کار
 4. ارائه راه کارهای علمی و عملی ارتقا بهره وری و ترویج فرهنگ بهره وری
 5. مساعدت لازم در ایجاد و ارتقا فرهنگ برنامه محوری
 6. مساعدت در تهیه و تبیین و پیشنهاد برنامه های عملیاتی و بودجه واحد
 7. مشارکت در تهیه و تبیین آئین نامه ها ، طرح ها و دستور العمل های تخصصی حوزه
 8. پیش بینی نیازهای آینده حوزه و ارائه پیشنهادهای تخصصی
 9. همکاری لازم در ایجاد رویه ابتکار ، خلاقیت و نوآوری و ارائه پیشنهاد به همکاران
 10. مشارکت در توانمند سازی، ارتقا تخصصی، آموزش و پرورش همکاران
 11. کمک به ایجاد رویه نشاط آوری شادابی ، همکاری و هماهنگی در حوزه
 12. برقراری ارتباط و تعامل سازنده با سایر حوزه ها
 13. تشکیل کارگروه های تخصصی مورد نیاز در حوزه مربوطه
 14. ارائه مشاوره های تخصصی به پروژه های مرتبط با حوزه
 15. همکاری و هماهنگی و شرکت در جلسات گروه مشاورین شهرداری
 16. ارائه راه کارهای لازم جهت کاهش مصرف منابع و انرژی
 17. انجام همکاری های لازم جهت تبیین و اجرای برنامه های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 18. انجام ماموریت و بازدیدهای علمی مورد نیاز مرتبط با حوزه فعالیت با هماهنگی قبلی
 19. شناسایی مسایل و مشکلات حوزه و ارائه راه حل

سایر اموری که به مشاور واگذار می شود.