اداره گردشگری وامور زائرین شهرداری قم از ادارات زیرمجموعه حوزه معاونت خدمات شهری می باشد که فعالیت خود را از اسفند ماه 1393 شروع نموده است که اهم وظایف این اداره عبارت از : 1-سیاستگذاری ، برنامه ریزی و تدوین نقشه جامع گردشگری شهری با بهره گیری از امکانات ، پتانسیلهای بالقوه و ظرفیت های شهرداری به منظو آماده سازی زیرساختهای مناسب برای جذب گردشگران و زائران وارائه خدمات مطلوب 2- برنامه ریزی و نظارت براجرای تورهای گردشگری هدفمند 3- ارزیابی برنامه های خدمات رسانی به زائرین 4- برنامه ریزی ونظارت بر مراکز اسکان موقت زائرین 5- برنامه ریزی و نظارت بر مراکز اطلاع رسانی به زائرین ​