بیمارستان ها

ردیفنام بيمارستانآدرستلفن
1بیمارستان ولیعصر (عج)یزدانشهر2884310
2گلپایگانیمولوی6615511
3خرمینرسیده به مسجد امام حسن6651801
4زایشگاه ایزدیطالقانی7711301
5کامکارخیابان باجک7713511
6نکوییخیابان طالقانی7714001
7بخش کودکخیابان ساحلی7715214
8فرقانیخیابان طالقانی7719077
9بخش روانیخیابان معلم7746360
10زایشگاه الزهراخیابان زند آباد8844214
11درمانگاه دارالشفاءمیدان امام آل محمد6600090
12110بلوارامين ، خ شهيد مفتح2914626
13آموزش و پرورش45 متری خامنه ای انتهای 7 تير6650946
14ابوريحانخ صدوق2920242
15امام حسن (ع)شهرک امام حسن6652210
16امام حسين (ع)نيروگاه8834024
17امام خمينیشهرک امام خمينی2921600
18امام رضا (ع)خ شاه ابراهيم8825512
19امام سجاد (ع)خ توحيد نبش بلوار حافظ8825970
20امام صادق (ع)خ زندآباد8842002
21انجمن توانبخشی45 متری کارگر

6603080

22اورژانس الزهراخ زندآباد8848220
23ايثارخ نيروگاه8844540
24بقيت اله اعظم 7743391
25بوعلیخ هدف، ک حاج نمازی6615592
2622 بهمنخ محلاتی7711173
27پيامبر اکرم (ص)خ نوبهار7775140
28تخصصی فرهنگيانخ 19 دی، مقابل فرمانداری7727688
29جمکرانمسجد مقدس جمکران7253299
30جهادامامزاده سيد علی7771130
31چمرانزمينهای نخودی6606055