سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

Skip Navigation Linksمصوبات يكصد و هشتاد و نهمين جلسه علني و رسمي شوراي اسلامي شهر قم