سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

Skip Navigation Linksبرنامه و بودجه و سرمایه گذاری

​​​​​​​​شرح وظایف کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر


بر اساس ماده 71 قانون شوراها

1.نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي ، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري وهمچنين نظارت بر حساب در آمد و هزينه ها.

2.تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات وشركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .

3.تصويب وام هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ ، مدت و ميزان كارمزد.

4.تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد.

5.تصويب اساسنامه موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

6.تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود.

7.تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها .

8.نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان ها ، مؤسسات شركت هاي وابسته و تابعه شهرداري.

9.بررسي و اعلام نظريه در خصوصآيين نامه هاي پيشنهادي كه به صورت طرح يا لايحه توسط شورا يا شهرداي تهيه مي شود جهت ارائه و تصويب نهايي به شورا 

10.بررسي صورت جامع درآمد و هزينه شش ماهه شهرداري و شورا ارائه آن به شورا جهت تاييد شورا 

11.تهیه طرحها و پروژه های اقتصادی و درآمد زا با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی 

12.پیگیری اجرای طرحها و مصوبات مالی 

13.تدوین سیاستها و برنامه های اجرایی سال آینده شهرداری در حیطه مالی با استفاده از نظرات کارشناسان 

14.برنامه ریزی در راستای کاهش هزینه های غیر ضروری و صرفه جویی مالی در شهرداری 

15.تعیین و بررسی میزان حق الجلسات، پاداشها، هدایا و پرداختهای شهرداری به افراد حقیقی و حقوقی 

16. بررسی نحوه واگذاری مناقصات و مزایدات شهرداری از حیث حقوقی و مالی 

17.بررسی درخواست ها و مجوزهای شهرداری در حیطه های مالی

​​​​کمیته ها : 

کمیته بودجه ​​​​
​​​

​كميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم

​​ 

​​

سید محمد آتش‌زر

سمت: رئیس کمیسیون

خارج حوزه - لیسانس - فوق لیسانس
رشته تحصیلی:علوم سلولی و ملکولی - ميكروبيولوژي
پست الکترونیکی: smatashzar@qom.ir
IMG_8382.JPG

حسن بختیاری

کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی کشاورزی - میکروبیولوژی
پست الکترونیکی: hbakhtiari@qom.ir

ناصر رعیت‌پور قمی

 کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مدیریت دولتی
پست الکترونیکی: nraeeat@qom.ir


img_8568_s.jpg


 

مصطفی ملایی


 

سمت : نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه
 دکتری مدیریت

 
پست الکترونیکی:
IMG_7667.JPG

عباس ذاکریان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: پزشکی 
پست الکترونیکی:  azakerian@qom.ir
حسین فاکر

فوق تخصص 
رشته تحصیلی:روانپزشکی
پست الکترونیکی: dr.h.faker@qom.ir
IMG_6655.JPG

زین‌العابدین قراچورلوی​

کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: دولتی
پست الکترونیکی: zgharachorlovi@qom.ir

 

​​​​​​​​