سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

Skip Navigation Linksحقوقی و نظارت

​​​​​​

 شرح وظایف کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم

 

با عنایت به ماده 9 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 24/01/1384 (1) و ماده 1 و تبصره 1 ماده 12 دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استانها مصوب مورخ 12/10/85 سی و نهمین اجلاس عمومی شوراهای استانها (2) وظایف تخصصی کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با توجه به شأن نظارتی شوراهای اسلامی شهر به شرح تهیه و ابلاغ می گردد:

1- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی (بند 3 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور).

وظایف تخصصی کمیسیون:

1-1- طبقه بندی کلیه مصوبات شورا اعم از طرح ها و لوایح از اولین دوره ی شورای اسلامی شهر قم تا کنون بر حسب ماهیت آن (مالی و بودجه ای، توافقنامه، خدمات شهری، فرهنگی و ...) و ایجاد سامانه جامع در شورا جهت پالایش مصوبات منسوخ، متروک غیر معتبر و بلا اقدام و جلوگیری از مصوبات معارض.

2-1- تهیه چک لیست و فرم گردش کار لوایح تقدیمی به شورا از مرحله ورود تا مراحل فرایند تصویب در کمیسیون ها و شورای اسلامی شهر و عملیاتی شدن آن.

3-1- اتخاذ ساز و کار اجرایی مناسب جهت کنترل اجرای مصوبات شورا در شهرداری و سازمان های وابسته به آن و اخذ گزارش های دوره ای مربوط به نتیجه اجرای مصوبات.

4-1- تدارک ساز و کار مناسب به منظور نظارت مستمر بر نحوه اجرای طرح های تفصیلی و جامع، طرح جامع ترافیک طرح ساختاری راهبردی و سایر مطالعات بالا دستی و مصوبات کمیسیون ماده5.

5-1- تأسیس دفتر پیگیری مصوبات و مکاتبات شورا در شهرداری و ارائه گزارش منظم و دوره ای درخصوص تحقق مصوبات و نتیجه مکاتبات.

2- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و نظارت بر حساب درآمد و هزینه شهرداری (بند 8 ماده 71 قانون شوراها)

وظایف تخصصی کمیسیون:

1-2- اتخاذ ساز و کار مناسب جهت نظارت بر دارایی های شهرداری اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون از طریق مقتضی نظیر ایجاد نرم افزار جامع اداری، مالی، املاک، شهرسازی.

2-2- اتخاذ راهکارهای مناسب جهت نظارت بر سیاست ها و استراتژی های اقتصادی و مالی شهرداری و برنامه ریزی برای املاک و سرمایه گذاری و مشارکت.

3-2- اقدامات لازم جهت تحقق وظیفه مقرر در ماده 76 قانون شوراها درخصوص راه اندازی پایگاه رایانه ای به منظور فراهم ساختن زمینه اطلاع عموم مردم از مصوبات و تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد شورا و شهرداری قم و سازمانهای وابسته.

3- نظارت بر معاملات اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره (بند 14 ماده 71 قانون شوراها)

وظایف تخصصی کمیسیون:

1-3- اخذ گزارش از کمیسیون های مالی و معاملاتی شهرداری و سازمان های وابسته، کمیسیون بررسی پیشنهادات کمیته مقرر در ماده 24 تعرفه مصوب عوارض به صورت منظم از شهرداری و استماع گزارش نمایندگان ناظر شورا در کمیسیون های مذکور.

2-3- ایجاد نرم افزار آنلاین ثبت اطلاعات معاملات و فرایندهای قانونی مزایده و مناقصه و فراخوانهای مربوط مشارکت و جذب سرمایه گذاری.

4- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری (بند 17 ماده 71 قانون شوراها).

وظایف تخصصی کمیسیون:

1-4- دریافت وظیفه بندی کلیه اطلاعات دعاوی شهرداری قم و سازمانهای وابسته به تفکیک موضوع و عنداللزوم ایجاد برنامه نرم افزار مناسب.

2-4- اخذ گزارش های منظم و دوره ای از مسئولین حقوقی شهرداری درخصوص روند دعاوی شهرداری.

3-4- انجام مطالبات آسیب شناسی در مورد دعاوی شهرداری و تجدید نظر و بازنگری و اصلاح فرایندهای پیگیری دعاوی در شهرداری با همکاری شورای عالی حقوقی.

4-4- اتخاذ ساز و کار مناسب جهت نظارت حقوقی بر تنظیم قراردادها در جهت حفظ حقوق شهرداری.

5- تهیه بانک اطلاعات قوانین اعم از کتاب، نرم افزارهای حقوقی مرتبط با وظایف شورای اسلامی و شهرداری.

6- نظارت بر فرایندهای مربوط به ارجاع پرونده به کمیسیون های تخصصی شهرداری نظیر کمیسیون ماده 100، 77، بند 20 ماده 55 و کیفیت اجرای آراء کمیسیونهای مذکور و ارائه گزارش به شورا.

7- انجام مطالعات مربوط به شناسایی علل بروز نارضایتی شهروندان در مراجعه به شهرداری و آسیب شناسی و بازنگری فرایندهای مربوط جهت ارتقاء سطح رضایتمندی ارباب رجوع با رویکرد تسهیل در ارائه خدمات اداری.​​​​​​​
​​​​

کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم

 
​​
​​محمود مسگری
سمت: رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: فیزیوتراپی
پست الکترونیکی: mmesgari@qom.ir

امیر علی احمدی 

سمت: نایب  رییس کمیسیون حقوقی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: پزشکی
پست الکترونیکی: 
محمدرضا ملکی

سمت: منشی کمیسیون حقوقی و نظارت
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: جغرافیای سیاسی
پست الکترونیکی: mmaleki@qom.ir

ولی‌اله بیاتی

 آخرین ​مدرک ​تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:فقه و مبانی حقوق اسلامی
پست الکترونیکی​: vbayati@qom.ir

سید مهدی مقیمی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی 
رشته تحصیلی:امور تربیتی
پست الکترونیکی: mmoghimi@qom.ir


آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی:
پست الکترونیکی: آخرین مدرک تحصیلی: 
رشته تحصیلی:
پست الکترونیکی: 

​​​​​​​

​​​​​​


​​