سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

Skip Navigation Linksخدمات شهری و امور زائرین

​​​​​ شرح وظایف کمیسیون حمل ونقل وخدمات شهری


• استفاده از کارشناسان خبره و مجرب جهت بررسی و اعلام نظر تخصص امور خدمات شهری و دریافت طرحها و نظرات 

• بررسی و شناخت، کمبودها و نیازها و نارسایی های رفاهی و خدماتی و بهداشتی سطح شهر و ارائه راهکارها در جهت بهبود کمبودها به شهرداری یا ارگانهای ذیربط 

• پیگیری اجرای طرحهای مصوب 

• دعوت از افراد ذیربط جهت بهبود اوضاع خدماتی در جهت جلب رضای شهروندان 

• اصلاح ساختار سازمانی حذف و تاسیس یا تشکیل و تقویت واحدهای مورد نیاز، زیر مجموعه معاونت خدمات شهری 

• نظارت بر عملکرد سازمانهای زیر مجموعه معاونت خدمات شهری و اصلاح ساختار سازمانی 

• ایجاد زمینه جلب مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی در جهت بهبود ارائه خدمات در سطح شهر 

• آینده نگری در تهیه و تصویب طرحهای مختلف جهت افزایش سطح خدمات رسانی از طریق استفاده و بکارگیری آخرین دستاوردهای علمی و فنی و تکنولوژی های پیشرفته 

• تلاش در جهت خصوصی سازی و واگذاری کارها به مردم با حفظ حقوق شهرداری و شهروندان 

• بازدید و نظارت مستمر از پروژه ها و فعالیت های سازمانهای تحت پوشش معاونت خدمات شهری 

• رایزنی و تعامل با نهادها و دستگاههای ذیربط و مرتبط با امور خدمات شهری 

• ایجاد زمینه ای مناسب جهت حضور و مشارکت پیمانکاران شایسته در امور شهرداریها 

• استفاده از تجارب کمیسیونهای همنوع در شوراهای اسلامی شهرهای دیگر 

• تدوین خدمات شهری شهرداری در ارسال آینده بر اساس طرح نظر سنجی و اعلام نظر کارشناسان

• رسیدگی به درخواستهای اشخاص حقیقی و حقوقی 

• رابط کمیسیون خدمات شهری​

​​

​​​کمیته های کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین ​

  • کمیته امور زائرین

  • کمیته ترافیک

  • کمیته فضای سبز و زیباسازی

  • کمیته آتش نشانی و بحران​​

  • کمیته میادین و سامان دهی مشاغل شهری 

  • کمیته محیط زیست ، پسماند و کشتارگاه و آرامستان ها 

  • کمیته سلامت​​​كميسيون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم​عباس ذاکریان

سمت: رئیس کمیسیون

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: پزشکی 
پست الکترونیکی: azakerian@qom.ir

 

حسن بختیاری

 کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی کشاورزی - میکروبیولوژی
پست الکترونیکی: hbakhtiari@qom.ir

طوبی حجازی​

سمت: منشی کمیسیون
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی
پست الکترونیکی: thejazi@qom.ir

نعمت اله عواطف رستمی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: زبانشناسی انگلیسی
پست الکترونیکی: nrostami@qom.ir


IMG_7586.JPG
عباس کمال زاده                                                      

سمت: نایب رییس کمیسیون 

 کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: معماری کامپیوتر 

پست الکترونیکی:  akamalzadeh@qom.ir

 امیرعلی احمدی نائب


آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: پزشکی
پست الکترونیکی: ahmadia@qom.ir


​​


​​

​​​​​​