سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

Skip Navigation Linksفرهنگي و اجتماعي

​​

شرح وظایف کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم


بر اساس ماده 71 قانون شوراها

1.بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي ، فرهنگي و آموزشي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط .

2.همكاري با مسوولين اجرايي و نهادها و سازمان هاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و آموزشي بنا به درخواست آنان .

3.برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم درانجام خدمات اجتماعي ،فرهنگي و آموزشي با موافقت دستگاههاي ذيربط .

4.تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي ، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط .

5.اقدام در خصوص تشكيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي ، امدادي ،ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف ، نيز انجام آمارگيري ، تحقيقات محلي . 

​​


کمیته های کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

  • ​​کمیته​ علمی
  • کمیته اجتماعی
  • کمیته هنر و رسانه
  • کمیته اقتصاد فرهنگی
  • کمیته شورایاری​​​

 اخبار

 

 

​​​​​

​ كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورای اسلامی شهر قم

 


طوبی حجازی

سمت: رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی:زبان و ادبیات عربی
پست الکترونیکی: srohani@qom.ir

سید مهدی مقیمی

سمت: نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: امور تربیتی
پست الکترونیکی: mmoghimi@qom.ir


نعمت اله عواطف رستمی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: زبانشناسی انگلیسی
پست الکترونیکی: nrostami@qom.ir


 امیرعلی احمدی نائب


آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: پزشکی
پست الکترونیکی: ahmadia@qom.ir
عباس محمدی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: ادبیات زبان انگلیسی
پست الکترونیکی:mohammadia@qom.ir


​​​

​​​​