سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

نایب رییس شورای اسلامی شهر قم

ارتباط نزدیک مجموعه شهرداری و محیط زیست برای رفع مشکلات‌ زیست محیطی قم
نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم بر ارتباط نزدیک مجموعه شهرداری و محیط زیست استان برای رفع مشکلات‌ زیست محیطی قم تاکید کرد.

به گزارشروابط عمومی شورای اسلامی شهر  قم، حسن بختیاری دوشنبه شب در دویست و سی‌وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم که با حضور مدیران شهری و اعضای شورا در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، با اشاره به وضعیت فعلی آلودگی هوا در قم و شرایط زیست محیطی این شهر اظهار کرد: در دوره فعلی شرایط بهتری از نظر زیست محیطی در شهر قم داریم.

وی با تاکید بر اثرگذاری ارتباط دستگا‌ه‌های مختلف برای رفع مشکلات زیست‌محیطی قم خاطرنشان کرد: ارتباط شهرداری و مجموعه محیط زیست می‌تواند در بهبود شرایط زیست‌محیطی شهر قم اثرات بسیار مطلوبی داشته باشد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه ارتباط نزدیک بین دو مجموعه شهرداری و محیط زیست در خصوص آینده شهر برای کنترل آلودگی بسیار موثر است گفت: برنامه جامع کنترل آلودگی در شهرها بدون همکاری دو مجموعه قابل تحقق نیست و امروز ارتباط خوبی وجود دارد.

وی با اشاره به برنامه احداث نیروگاه حرارتی در محدوده طایقان اذعان کرد: نیروگاه حرارتی که قرار بود در قم احداث شود و لغو شد نتیجه همکاری محیط زیست و شوراها بود که می‌توانست آینده محیط زیست شهر را مورد تاثیر قرار دهد و با همین همکاری از این کار جلوگیری شد.