ورود به سایت

دیدار رییس و اعضای شورای اسلامی شهر قم با حضرت آیت الله علوی گرگانی

IMG_0366.jpg

IMG_0368.jpg 

IMG_0370.jpg 

IMG_0371.jpg 

IMG_0374.jpg 

IMG_0379.jpg 

IMG_0377.jpg 

IMG_0382.jpg 

IMG_0388.jpg 

IMG_0386.jpg 

IMG_0392.jpg