ورود به سایت

گزارش تصویری از دویست و بیستمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم


photo_2017-02-25_17-32-38.jpg photo_2017-02-25_17-32-43.jpg 

photo_2017-02-25_17-46-08.jpg 

photo_2017-02-25_17-46-19.jpg 

photo_2017-02-25_17-32-20.jpgphoto_2017-02-25_17-46-12.jpg 

photo_2017-02-25_17-46-15.jpg