ورود به سایت

گزارش تصویری از دویست و سی و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم

photo_2017-07-19_11-38-59.jpg 

photo_2017-07-19_11-39-16.jpg 

photo_2017-07-19_11-39-22.jpg 

photo_2017-07-19_11-39-32.jpg 


photo_2017-07-19_11-39-48.jpg 

photo_2017-07-19_11-39-37.jpg 

photo_2017-07-19_11-39-40.jpg 

photo_2017-07-19_11-39-28.jpg 

photo_2017-07-19_11-39-57.jpg