کاربر گرامی؛


ضمن خوش آمدگویی به جنابعالی جهت ورود به سامانه   ، توجه شما را به نکات ذیل جلب می نماییم :

​- در صورتی که کارمند شهرداری می باشید، کاربری شما در سیستم تعریف شده است و شما می توانید از طریق لینک  ورود​ و از قسمتورود با حساب کاربری شبکه مخصوص کارمندان شهرداری، با وارد نمودن نام کاربری و رمز ورود به کامپیوتر خود وارد سیستم گردیده و نسبت به ثبت پیشنهاد خود اقدام فرمایید.

​- در صورتی که کاربری شما در سیستم تعریف نشده است ، با واحد شبکه ی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم تماس بگیرید .

- خاطر نشان می گردد پس از ورود به سامانه، پیگیری درخواست های ثبت شده خود امکان پذیر می باشد.


پیشاپیش از توجه و همکاری شما در راستای ارائه خد​مات بهتر این مجموعه به مخاطبین خود سپاسگزاریم.  
  
شرح
  
  
  
  
فرم درخواست اینترنتhttp://eportal.qom.ir/wf/nu/PublishingImages/Internet-Explorer-10-Metro-icon.png
http://eportal.qom.ir/wf/nu/Lists/List/Item/newifs.aspx?List=abf6045f-e0ca-43f9-a5c0-e517f8330cd5&Source=http%3a//eportal.qom.ir/wf/nu/Lists/List/AllItems.aspx&RootFolder=&Web=620c821f-1d70-415a-99ca-ab7e4ec8fa75سربرگه جدید
فرم درخواست عضویت در شبکه شهرداریhttp://eportal.qom.ir/wf/nu/PublishingImages/icon1.png
http://eportal.qom.ir/wf/nu/Lists/List3/Item/newifs.aspx?List=6e1e080c-716c-4921-b3fd-13d392f1470a&Source=http://eportal.qom.ir/wf/nu/Lists/List3/AllItems.aspx&RootFolder=&Web=620c821f-1d70-415a-99ca-ab7e4ec8fa75سربرگه جدید
فرم درخواست عضویت در نرم افزار SDIhttp://eportal.qom.ir/wf/nu/PublishingImages/images.png
http://eportal.qom.ir/wf/nu/Lists/List5/AllItems.aspxسربرگه جدید

​​